Har valgt leverandør til kunstgress

I årets investeringsbudsjett står det 150.000 kroner til nytt kunstgress i ballbingen ved Straumen skole og til klatrevegg. Etter anbudsrunde er det bestemt at firmaet Bresco AS skal levere kunstgresset, og dette blir lagt til våren.

 

Ballbingen ved Straumen skole

Ballbingen ved Straumen skole er mye i bruk og trenger nytt dekke.

Anbudsrunde i høst

I  oktober i år ble fem kunstgressleverandører invitert til å komme med pristilbud på nytt kunstgress til ballbingen ved Straumen skole.

Samtlige fem sendte inn tilbud, og i vurderingen av disse valgte Sørfold kommune å rådføre seg med sivilingeniør Sven Aune i Bodø, som har lang erfaring og god kompetanse på alle typer idrettsanlegg.

Kvalitet og pris er vurdert

Aune konkluderer med at alle firma er seriøse leverandører av kunstgressdekke gjennom en årrekke, og har god kompetanse på installasjon.

Han har også vurdert kvalitet og egenskaper ved de ulike kunstgresstypene i forhold til egnethet for en ballbinge.

Det konkluderes med at to firma har det beste produktet når det gjelder dette, og av disse har Bresco AS levert det rimeligste tilbudet.

Aune anbefaler Sørfold kommune å velge Bresco AS som leverandør, og dette rådet har kommunen fulgt.

Firmaet har installert mer enn 100 kunstgressbaner i Norge og har base i Molde.

Installeres til våren

Idrettsleder Steinar Strand opplyser at kunstgresset vil bli kjøpt inn nå og lagret fram til våren, da det kan legges på.

Klatrevegg kommer også

Det samme gjelder klatreveggen som skal settes opp inne på skolens område, der vil materialene bli anskaffet nå og veggen montert til våren.

 

 

Sist oppdatert den 09. september 2015