Hedda Mørch er fortsatt fastlege

Pasienter som har Hedda Mørch som fastlege har fått brev fra Helfo der det står at hun har sluttet. Dette stemmer ikke, hun er ansatt ut juni 2018 og vil fortsatt betjene alle pasienter på listen.

Legekontoret

Fortsetter som fastlege for alle på sin liste

Årsaken til at Helfo har sendt brev til pasienter på Hedda Mørschs liste, er at leger som ikke er fast ansatt ikke kan stå som eier av pasientliste.  Dette er fastsatt i statlige bestemmelser.

Mørch må defor registreres som vikar.

Dette har ingen praktisk betydning for pasientene.  Hun vil fortsatt være fastlege for alle på sin liste, og brevet fra Helfo endrer ingenting i forhold til dette.

 

Sist oppdatert den 10. november 2017