Hele skolen er med

Røsvik skole deltar med hele 4 lag og involverer også resten av skolen i den store legoturneringen i Sørfoldhallen 9. november, der det fortsatt er plass til flere påmeldte.

Småtrinnet ved Røsvik skole lager legoutstyr

Røsvik skole forbereder seg til konkurransen first Lego League. Begge bildene viser er elever i 1. og 2. klasse som lager utstyr til utstillingen sin.

De yngste skal ha utstilling

Røsvik skole har sendt søknad om sponsorstøtte til bedrifter og til Sørfold kommune, der de opplyser at 15 personer deltar i prosjektet First Lego League fra ungdomsskolen.

Men også de yngre elevene er med.

–  Totalt sett deltar hele skolen med 52 elever. De yngste skal presentere en oppgave og ha ei utstilling. Og småtrinnet ble så stort at vi måtte dele det i to for å få alle med, forteller lærer Birgitte Gleinsvåg ved Røsvik skole.

Alle elevene fra 5. klasse opp til og med 10. klasse skal delta i konkurransen på Straumen 9. november.

Elever fra småtrinnnet ved Røsvik skole forbereder utstillingen sin

Plass til flere

Sørfold kommune er arrangør for årets utgave av First Lego League i Salten, og prosjektleder Lisbeth Bernhardsen forteller at det så langt er påmeldt 17 vanlige lag og 7 juniorlag. Nå håper hun på enda flere påmeldte fra skolene i Salten.

-  Målet er 20 vanlige og 10 juniorlag, sier Lisbeth Bernhardsen, som ønsker alle velkommen til en spennende turnering.

Full trøkk hele dagen

Lørdag 9. november blir det full trøkk i Sørfoldhallen fra kl. 09.30 til 16.00, og 10. klasse ved Straumen skole har kafe. Kl. 12.00 er det premieutdeling for juniorene, og kl. 16.00 for de store.

Påmeldingsfristen er satt til mandag 9. september kl. 15.00.

Lagene melder seg på via nettsidene til First Lego League:

Hjernekraft

Kunnskap og konkurranse

First Lego League er en teknologi – og kunnskapskonkurranse for barn og unge i alderen 10 til 16 år.

Det er et tverrfaglig prosjekt med hovedvekt på naturfag, matematikk og norsk.

Rekruttere ingeniører

Turneringen i Sørfoldhallen 9. november har detakere fra  hele Salten, og vinnerne derfra går videre til en finale der lag fra hele Skandinavia deltar.

Målet med denne satsingen er å øke interessen for realfag, og gjennom dette rekruttere flere ingeniører og forskere.

Næringslivet støtter

En slik turnering innebærer utgifter, og det er sendt ut mange søknader om tilskudd og sponsorstøtte. Sistnevne kan også være støtte i form av varer og tjenester.

Til nå har vertskapskommunen Sørfold fått positivt svar fra følgende:

  • Siso Energi
  • Elkem Salten
  • Salten Kraftsamband
  • DIPS (firma som leverer datasystemer til sykehus)
  • Tekna (fagforening innen realfag)
  • Nord-Salten Kraft AS
  • Siso Vekst AS
  • Kobbelv Vertshus

 

 

 

 

Sist oppdatert den 09. september 2015