Veiarbeid på Helland

Fra mandag 20. august og i ca. to uker vil det foregå veiarbeid på Helland, fra kryss E6 mot Ørvika. Arbeidet foregår mellom 08.00 og 15.00, og det må påregnes ventetid i dette tidsrommet.

Helland

Veiarbeid fra 20. august til ca. ut måneden

Veiarbeidet skal utføres på den kommunale vegen på Helland fra kryss E6 mot Ørvika. På bildet ser vi et parti av veien.

Arbeidet forventes å vare i ca. 14 dager, men perioden kan bli forlenget om nødvendig.

Arbeidstida er fra kl. 08.00 til kl. 15.00, og i denne perioden må det påregnes ventetid.

Ved spørsmål kan man kontakte Monica Åsheim ved enhet teknisk/næring,
tlf. 97 02 35 31.

Sist oppdatert den 09. september 2015