- Snakk sammen

Gjennom å bry oss om hverandre kan vi etter hvert komme oss tilbake til hverdagen, sier fagleder omsorg Kjell Eilertsen. Helsedirektoratet formidler viktige råd til publikum i forbindelse med tragediene i Oslo og på Utøya, blant annet hvordan man kan snakke med barn om medieinntrykk.

Kjell Eilertsen

Stoppe opp og reflektere

-  For mange av oss er omfanget av disse tragediene vanskelig å forstå. Nå er det viktig at vi stopper opp, reflekterer og sammen med andre gjenvinner følelsen av trygghet, sier Kjell Eilertsen (bildet) som er spesielt opptatt av å ta vare på barna. Foto: Sørfold kommune/ Bente Braaten.

Eilertsen er leder for kommunens beredskapsgruppe for psykisk og sosial omsorg. De andre som sitter der er:

  • Morten Pedersen, leder NAV
  • Gjarand Gjestland, helsesjef/kommunelege I
  • Sissel Olsen, helseøster
  • Roy Larsen, psykisk helsearbeider.

Du kan komme i kontakt med gruppa ved å ringe 975 02 375.

Råd til publikum

I forbindelse med tragediene i Oslo og på Utøya har Helsedirektoratet samlet viktige, kvalitetssikrede råd til publikum. Disse rådene er samlet på helsenorge.no og er tilpasset ulike grupper. Foreløpig finner du disse temaene:

  • hvordan snakke med barn om katastrofen
  • hvordan snakke med barn om medieinntrykk
  • sorg og sorgreaksjoner hos barn og unge
  • råd til familie og venner av de som har opplevd katastrofen
  • råd til deg som har opplevd katastrofen

For å komme til Helsedirektoratets informasjonssider klikker du på logoen:

Banner Helsenorge.no

Sist oppdatert den 09. september 2015