Helsestasjonen

Helsestasjonen er en lovpålagt tjeneste til barn og unge i alderen 0-20 år. Sissel L. Olsen er kommunens helsesøster.

F.v. helsesøster Sissel L. Olsen og familiehjelper Janne Trones Paulsen

F.v. helsesøster Sissel L. Olsen og familiehjelper Janne Trones Paulsen. Begge er en del av helsetjenesten i Sørfold.

Helsestasjonstjenesten er også et lovpålagt tilbud til gravide som ønsker å gå til svangerskapskontroll hos jordmor. Sørfold har samarbeid med Fauske kommune om svangerskapskontroll v/ jordmor.

Jordmor har kontor på Fauske Familiesenter.

Vi vil være et lavterskel tilbud for alle innenfor vår gruppe. Det skal være lett å ta kontakt for råd, veiledning eller bare en prat.

Helsestasjonen driver planmessig helsefremmende og forebyggende helsearbeid mot barn 0 –6 år. Vi tilbyr helseopplysning, veiledning, helseundersøkelser og vaksinasjoner. Utgangspunktet for programmet er Sosial- og helsedirektoratets anbefalte program.


Alle nybakte foreldre får tilbud om hjemmebesøk når babyen er ca. 2-3 uker gammel.

Alle barn blir ellers innkalt til faste konsultasjoner på helsestasjonen
når de er:

 • 6-8 uker (konsultasjon hos helsesøster + lege)
 • 3 måneder
 • 4 måneder
 • 5 måneder
 • 6 måneder (konsultasjon hos helsesøster + lege)
 • 8 måneder
 • 10 måneder
 • 1 år (konsultasjon hos helsesøster + lege)
 • 15 måneder
 • 17-18 måneder (konsultasjon hos helsesøster + lege)
 • 2 år
 • Innen 2,5 år (konsultasjon hos helsesøster + lege)
 • 4 år
 • Skolestartundersøkelse (konsultasjon hos helsesøster + lege) 

 

I Sørfold kommune er det to som jobber i helsestasjons – og skolehelsetjenesten:

 • Sissel L. Olsen er helsesøster og  Janne Trones Paulsen er familiehjelper.

  Tlf.: 75 68 51 44/90857423
  E-post:
 • helsesoster@sorfold.nhn.no


Nyttige lenker:

Sist oppdatert den 11. mars 2017