Hengebru gir nye turmuligheter

Skar/Sørfjord grunneierlag har bygd hengebru over Sørfjordelva ved Vassfossen. Nå kan man gå tur på begge sider av vassdraget i naturskjønne omgivelser.

Heidi Sørgård og hunden Hera

FERDIG. Heidi Sørgård og Hera prøver den flunkende nye og fine hengebrua over Sørfjordelva.

Foto: Tove Johnsen.

 Har fått støtte
Plan – og ressursutvalget har støttet dette prosjektet med 40.000 kroner.

I sin søknad opplyste grunneierlaget at de ønsket å tilrettelegge området enda bedre for allmennheten.

- I dag finnes det utleiehytte, båtutleie og tilrettelagte turstier foruten salg av jakt – og fiskekort, og man kan padle i deler av vassdraget, skrev de i 2011.

Også for turister
Med den nye hengebrua kan fotturen starte ved Kobbelv Vertshus, og en kan gå på den ene siden av elva oppover og den andre nedover. Dermed er tilbudet styrket både for fastboende og turister.

Da saken var til behandling i plan – og ressursutvalget, framhevet også rådmannen de positive ringvirkningene både for lokalbefolkningen og reiselivet, med særlig tanke på Kobbelv Vertshus.

Ny hengebru over Sørfjordelva

Båtutleie
-  I løpet av de siste årene har grunneierlaget bygd opp et tilbud til fiske – og friluftsinteresserte. De har til sammen fire båter, og hytta ved Austervatn er tilgjengelig for allmennheten.

Ved at den planlagte hengebrua binder sammen turstier på begge sider av vassdraget, vil dette bli et flott tilbud med utgangspunkt i vertshuset, skrev rådmannen.

Han anbefalte at søknaden ble innvilget med 40.000 kroner som omsøkt, der 25.000 kroner ble hentet fra Kobbelv/Faulvatn fiskefond og 15.000 kroner fra Faulvatn fiskefond.

Dette ble enstemmig vedtatt i plan – og ressursutvalget.

Det er også gitt tillatelse til oppføring av brua.

Dugnad
Totale kostnader for prosjektet var beregnet til 89.500 kroner. Av dette har grunneierlaget bidratt med 5.500 kroner i egne midler og 24.000 i dugnadsinnsats.

I tillegg til fondsmidlene fra Sørfold kommune fikk prosjektet støtte fra Statskogordningen med 20.000 kroner.

Sist oppdatert den 09. september 2015