Skolebygg til salgs

Sørfold kommune ønsker å selge Hestvik skole, som ligger i naturskjønne omgivelser på Styrkesnes. Bruk til næringsformål vil bli prioritert, og budfristen er satt til 9. mars kl. 12.00.

Markedsdag ved Hestvik skole

Markedsdag ved Hestvik skole en deilig sommerdag  i 2010, med liv og røre. Strøksnes grendelag var arrangør for markedsdagen, og de har også brukt huset i andre sammenhenger.

Ønsker næringsdrift

Bygningen består av 2 etasjer pluss kjeller og loft. Skolen ble lagt ned i 2006, men har vært benyttet av lag og foreninger i området til diverse aktiviteter.

Skolebygget ble annonsert for salg i lokalavisene i desember i fjor, og ved fristens utløp kom det inn to bud. Disse ble imidlertid forkastet av formannskapet, da de var for lave.

I januar i år ble det derfor besluttet å utlyse salget på nytt, og det ble også fattet vedtak om at planer om næringsvirksomhet i bygget vil bli prioritert.

Budfristen er satt til fredag 9. mars 2012 kl. 12.00.

Bud sendes på e-post til post@sorfold.kommune.no eller med vanlig post til:

Sørfold kommune
v/  avdelingsingeniør Asbjørn Knutsen
Rådhuset
8226 Straumen

Knutsen kan også gi nærmere opplysninger om bygget på telefon 970 66 218.

 

 

Sist oppdatert den 09. september 2015