Hjemmetjeneste

Hjemmetjenesten i Sørfold er slått sammen til én enhet, med Siv Helskog som enhetsleder. Hjemmetjeneste nord med Elvheim og hjemmetjeneste sør er avdelinger i denne enheten.

Inngang hjemmetjeneste avdeling sør

Enheten har ansvaret for hjemmesykepleie, hjemmehjelp, trygghetsalarm og middagsombringing i hele kommunen.

To avdelinger, sør og nord

Hjemmetjeneste avdeling sør holder til i 2. etasje av Coop-bygget på Straumen (bildet viser inngangen).

Miljøtjenesten er en del av denne avdelingen.

Elvheim Bokollektiv:

Elvheim Bokollektiv ligger i Elvkroken og har 10 plasser med botilbud, hjemmetjeneste, middagsombringing og trygghetsalarm.

Elvheim er en bolig, og de som skal bo der må ta med seg det de trenger for å bo der; møbler, belysning, sengetøy, håndklær etc. og ellers hva de måtte ønske. Forbruksvarer må de selv sørge for.

Elvheim har døgnbemanning.

Kriterier/vilkår

• Søker må ha behov for mer hjelp enn det som kan gis i eget hjem eller at boligen- og/ eller plassering av bolig er uhensiktsmessig i forhold til å kunne gi bistand
• Ordinære hjemmetjenester skal være vurdert/utprøvd.
• Søker må selv ønske opphold i bokollektivet
• Det skal foreligge en oppdatert søknad
• Det må være ledig plass i bokollektivet

Plasser tildeles etter behov og ikke etter ventelisteprinsipp.

Kontaktinformasjon:

  • Telefonnummeret til Elvheim Bokollektiv:  75 68 51 22.
  • Hjemmesykepleien nord: 75 68 51 20/ 48 21 64 49.
  • Mona Wiik er avdelingsleder for hjemmetjeneste sør og nord.  Hun kan treffes på tlf. 75 68 50 27 eller mobil 91 52 32 54. E-post: mona.wiik@sorfold.kommune.no
  • Enhetsleder hjemmetjeneste er Siv Helskog. Hun har kontor i det tidligere kraftlagsbygget på Straumen, og kan treffes på tlf. 46819530.  E-post: siv.helskog@sorfold.kommune.no

 

Sist oppdatert den 09. februar 2017