Hjemmetjeneste Sør på flyttefot

Formannskapet anbefaler kommunestyret å si ja til å inngå leieavtale med Coop Nordland om kontorlokaler til Hjemmetjeneste Sør i 2. etasje over Coop Prix på Straumen.

Coop Prix på Straumen

Ikke beregnet til kontorer
Hjemmetjeneste sør har i dag kontorer i den ene leiligheten i boligene i Straumvassveien. Dette er lokaler som ikke er beregnet til kontorer, og som må tilbakeføres til leilighet.

Leieperiode på 10 år
I denne sammenheng er Coop Nordland forespurt om de er villige til å leie ut lokalene over Prix (bildet) på Straumen. Representanter for kommunen har vært på befaring i lokalene, og man har blitt enige om størrelse og utforming.

Coop Nordland setter lokalene i stand slik at de er klare til innflytting. De har kommet med et tilbud på månedlig leie og en leietid på 10 år.

Datanett må installeres
Det som ikke er med i tilbudet fra Coop Nordland er fremføring av datanett og installasjoner for elektrisitet og ikt i lokalene. Dette er beregnet å koste ca. 150.000 kroner. Husleie pr. år vil komme på ca. 156.000 kroner.

Dette tilsvarer en månedlig husleie på 13.000 kroner.

Heis
Coop Nordland har engasjert entreprenør for å ordne lokalene, som vil bli pusset opp og gjort klare for innflytting i april/ mai. Det er heis opp til 2. etasje, og dermed greit for bevegelseshemmede å ta seg frem til kontorene.

Det er tenkt plass til spiserom, 2 kontorer og møterom. I tillegg er det toaletter og lager. Totalt areal ca. 190 m3.

Saken skal behandles i kommunestyret 13. mars.

Sist oppdatert den 09. september 2015