Kurs for erfarne elgjegere

Etter gjennomført kurs kan erfarne elgjegere selv kontrollere og gi erklæring på eget kjøtt. Og kurset kan de ta på Fauske 7. mars.

Jaktlaget til Sture Pedersen

I mars blir det kurs i kjøttkontroll for erfarne jegere. Dette er jaktlaget til Sture Pedersen, som felte en elgokse i Sjunkhatten nasjonalpark på første jaktdag i 2010.

Trygg og sporbar omsetning
Nye forskrifter om kontroll og omsetning av hjorteviltkjøtt trådte i kraft i 2010, og en person på jaktlaget kan nå kontrollere eget kjøtt etter å ha deltatt på dette kurset.

Dermed kan man oppnå en enklere og billigere omsetning, som samtidig er trygg.
Kurset skal gi deltakerne kunnskap og holdninger i tråd med Mattilsynets krav til Feltkontrollør av hjorteviltkjøtt.

For erfarne jegere
Sørfold kommune er med i Samarbeidsrådet for hjorteviltforvaltning i Salten, som står bak dette kurset.
Målgruppe er erfarne jegere som har minimum 5 år med hjorteviltjakt bak seg, og som har slakteerfaring.

Kurset holdes tre steder i Salten: Hamarøy, Fauske og Bodø, i dagene 6.- 8. mars.
Les mer om kurset, med informasjon om påmelding, pris etc.:

Kursinformasjon (pdf)

Sist oppdatert den 09. september 2015