Ser lysere på omverdenen

Kommunen er positiv til skogrydding i boligområdene, og alle som har henvendt seg til kommunen har fått hogsttillatelse. - Det har blitt tettbevokst mange steder, og det er flott at folk vil øke trivselen i nærmiljøet sitt, sier næringssjef Gerd Bente Jakobsen.

Per Rønning har ryddet skog

HAR RYDDET. Per Rønning i Smiveien på Straumen har fått tillatelse til skogrydding, og kan her vise fram resultatet.

Fjerner elgmaten

-  Siden elgen er glad i selje, osp og rogn, legger vi vekt på å fjerne dette, slik at det ikke skal bli så fristende for elgen å søke inn i boligområdene, sier næringssjefen.

Som dermed har dementert påstander i avisen de siste dagene.

Stiller noen krav

Når det gjelder rydding på kommunalt areal i regulerte boligområder, stilles det noen krav:

  •  Hogsten skal avklares med naboene først.
  • Alt nyttbart virke tas hånd om. Kratt som ikke kan nyttes, felles og kuttes litt opp slik at det råtner fortere. Greiner og kvist skal ikke samles sammen i store dunger.
  • Eventuelle stier og veger ryddes for alt virke, greiner etc.
  • Der det er aktuelt, skal det settes igjen voksterlige tre jevnt fordelt.

På egen grunn står folk fritt til å rydde skog uten tillatelse.

God vinterved

Det er flere fordeler ved å rydde skog. Bedre utsikt og mindre sjanse for elgbesøk er viktige momenter, men man kan også skaffe seg vinterved på denne måten.

– Selv om kommunen er grunneier, kan hoggerne beholde veden, opplyser Jakobsen.

Skogrydding på Straumen

I GANG. Her mellom Smiveien og Hermannstolveien på Straumen er det ryddet, men arbeidet fortsetter i samme område.

Sist oppdatert den 09. september 2015