Ny hovedtariffavtale

Du kan laste ned den nye hovedtariffavtalen herfra. - Det er noen endringer i forhold til tidligere, blant annet har bestemmelsen om lokal lønnspolitikk fått en tydeligere likelønnsprofil, sier personalsjef Gunn Ellingsen.

Personalsjef Gunn Ellingsen
Gunn Ellingsen er personalsjef i Sørfold kommune og har god kjennskap til lovverk og lønnsbestemmelser.
 

Øke antall heltidsansatte

 Å  motvirke uønsket deltid er et satsningsområde i arbeidslivet, og dette kommer også til uttrykk i hovedtariffavtalen. 
 
Vi har bedt personalkonsulenten skissere de viktigste endringene i hovedtariffavtalen.  Her er en kortfattet oversikt over det som er nytt:
 

Lønnssystem

Få endringer i kap 3, 4 og 5. De viktigste er:
 
-   Bestemmelsen om lokal lønnspolitikk (pkt 3.2.) har fått en tydeligere likelønnsprofil.
 
-Vedlegg 1 om stillingskoder omredigeres for å vise en oversikt mellom stillingskoder og rett til minstelønn (et partssammensatt redaksjonsutvalg skal gjennomgå dette).
 

 Fellesbestemmelsene

2.3.1. Deltid/midlertidig ansatt. Det skal utarbeides retningslinjer med formål å øke antall heltidsansatte.
 
4.2.4. Tredelt skift- og turnusarbeid (ny). Bestemmelsene bygger på de samme prinsippene som i arbeidsmiljøloven.
 
8.3.3. Arbeid under svangerskap. Klargjøring av bestemmelsen ved å fremheve at den gjelder svangerskapspenger og omplassering som alternativ til svangerskapspenger.
 
§12 Ansiennitet og andre lønnsbestemmelser. Klargjøring og omredigering av hvilke prinsipper som gjelder ved ansettelse, etter ansettelse og ved omgjøring.
 
§15 Utlønningsform (ny). Bestemmelsen er flyttet hit fra hovedavtalen.
 

Pensjon

I tråd med løsning på offentlig tjenestepensjon og AFP i 2009, er pensjonsbestemmelsene i HTA samt vedlegg om AFP og TPO endret i samsvar med tilsvarende endringsforslag i Lov om Statens Pensjonskasse som er til behandling i Stortinget. Det tas forbehold om godkjenning.
 
HTA: Hovedtariffavtalen
TPO: Tjenestepensjon
AFP: Avtalefestet pensjon

 Digitalt oppslagsverk

Du kan laste ned den nye hovedtariffavtalen herfra. Den er i pdf-format, og når du har fått den fram, ser du en blå innholdsknapp oppe til venstre som ser slik ut. InnholdsknappKlikk på den, og innholdsfortegnelsen kommer til syne. Nå kan du gå direkte inn på de kapitlene og punktene du ønsker. Der det står + kan du også klikke for å åpne flere punkter.
 
Sist oppdatert den 09. september 2015