Nytt bankkontonummer?

Venter du penger tilbake på skatten og har skiftet bankkontonummer? Husk å melde fra om dette innen 15. mai.

Servicekontoret på Rådhuset

Skjema ligger på servicekontoret

Ved personlig oppmøte på Rådhuset henvender du deg i skranken på servicekontoret like innenfor hovedinngangen. Der ligger det et skjema som skal brukes for å registrerer nytt bankkontonummer.

Økonomiavdelingen opplyser at det i år er spesielt mange som er i denne situasjonen, fordi Nordlandsbanken nå er en del av DNB.

Og de ber alle merke seg fristen for å melde fra om endring av kontonummer i forbindelse med skatteoppgjøret: 15. mai.

 

 

Sist oppdatert den 09. september 2015