Hva skal skolen hete?

Kommunestyret ønsker forslag til nytt navn på skolen når alle elever på nordsida skal samles på Leirfjorden skole fra høsten 2015. Befolkningen i berørte områder inviteres til å sende inn forslag, med frist 30. mars.

Snødag ved Leirfjorden skole

Elevene ved de to skolene på nordsida hadde felles snødag  tidligere i år.

To skoler slås sammen til én

Sammenslåingen av Mørsvik oppvekstsenter og Leirfjorden skole er vedtatt i kommunestyret, med virkning fra skolestart 2015.

Da skal alle samles i Leirfjorden.

Da kommunestyret behandlet sak om navn på den nye skolen 12. februar, besluttet de at befolkningen i berørte områder bør få si sin mening og komme med forslag til navn på skolen.

Ikke bare stedsnavn

Det er sendt brev til elevrådene og foreldreutvalgene ved de to skolene om dette.  De tre grendelagene på nordsida har også fått brev med invitasjon til å foreslå navn, det samme har ungdomsrådet. 

Invitasjonen gjelder også andre lag og foreninger, men enkeltpersoner kan også komme med forslag.

Kommunestyret presiserer at navneforslag som ikke er stedsnavn også er velkomne.

Alle innkomne forslag vil bli lagt fram for kommunestyret 7. mai.

Navneforslag bes sendt innen 30. mars på e-post  til: post@sorfold.kommune.no

eller med vanlig post til Sørfold kommune, 8226 Straumen.

 

 

Sist oppdatert den 09. september 2015