Hva skjer i høst?

5. oktober kommer Nordland Teater med En sporvogn til begjær, i september blir det markering av stemmerettsjubileet, men hva skjer ellers? Kulturkontoret ber om stoff til kulturkalenderen for september og oktober innen 23. august.

Konsert på Bakeriet

Tirsdagtreffene på Bakeriet starter opp etter ferien 17. september. Hva som står på plakaten denne dagen er ikke avklart. Dette er fra en konsert med Randi Lundli som trakk så fullt hus at noen måtte sitte i gangen.

Forskjøvet frist

Kulturkalender for Sørfold kommer ut 6 ganger i året, og gjelder for 2 måneder om gangen.

Nå står kulturkalender for september og oktober for tur. Vanligvis er fristen den 15. annenhver måned for å levere stoff, men erfaringsmessig trenger foreningene litt tid på å komme i gang etter sommerferien og begynne å se framover.

Derfor er fristen nå satt til 23. august. Dette betyr samtidig at kulturkalenderen ikke rekker å komme i postkassene før ca. 5. september.

100 år med stemmerett for kvinner

I år er det 100 år siden kvinnene fikk stemmerett i Norge, og i Sørfold skal dette markeres i september gjennom flere arrangementer.

Et av disse er teaterforestillingen Tusen meter rett ned, det er en skam å snu.

Den spilles av Maja Zakariassen, og er produsert av Nordland fylkeskommune i anledning stemmerettsjubileet.

Forestillingen hadde premiere under Vinterlysfestivalen på Nordland Teater, og fikk strålende mottakelse. Nå gleder vi oss til å oppleve den i Sørfold.

Nordland Teater kommer

Ellers blir det som nevnt besøk av Nordland Teater 5. oktober med klassikeren En sporvogn til begjær av Tennessee Williams.

Regien her er ved Terje Skonseng Naudeer, som mange vil huske fra TV-serien Himmelblå.

Seniordans

Seniordans Norge kommer til Sørfold 10. september, med sikte på å få i gang aktivitet. Mer om dette senere.

Notiser om faste aktiviteter

Som vanlig oppfordres lag og foreninger også til å sende inn notiser om faste aktiviteter og tilbud.

Dette er særlig nyttig informasjon ved starten av ny sesong.

Stoff til kulturkalender for september og oktober bes sendt på e-post til kultur@sorfold.kommune.no innen 23. august.

NB! På grunn av ferie vil du få automatisk svar om dette hvis du sender e-post før 12. august. Men e-posten kommer likevel frem dit den skal.

 

Sist oppdatert den 09. september 2015