Hvor god er vår skole?

Sørfold kommune har fått 100.000 kroner i skjønnsmidler fra Fylkesmannen til ny utgave av kvalitetsprogrammet Hvor god er vår skole. Det hele startet med at rektor Arve Antonsen traff en skotsk lærer på kurs i Budapest.

Rektor Arve Antonsen

Hvor god er vi nå, og hvor god kan vi bli? Dette er viktige spørsmål for alle organisasjoner. Her viser rektor Arve Antonsen fram dokumentet som nå skal forbedres og oppdateres.

Opplegget hentet fra Skotland
-  Jeg var på internasjonalt kurs i Budapest i 2006, i regi av EU. Der traff jeg en skotsk lærer som fortalte om et opplegg for å måle kvalitet i skolen.

Dette hørtes så interessant ut at jeg tok med idéen hjem, med sikte på å utarbeide et lignende opplegg for skolene både i Sørfold og regionen for øvrig gjennom RKK (forkortelse for Regionalt Kompetansekontor), forteller Arve Antonsen, som er rektor ved Straumen skole.

Skolene har medvirket
Dette ble gjort, og skolene i Salten var i stor grad involvert i arbeidet fram mot dokumentet som ble tatt i bruk i 2008.

Nå skal det lages en revidert utgave, basert på erfaringene så langt.

Brukes i hele regionen
Opplegget brukes av skoler fra Meløy i sør til Steigen i nord. Det har fokus på både klasserommet, SFO, skolemiljøet og ledelse. - KS (Kommunenes sentralforbund) uttaler at dette er et av de beste verktøyene for måling av kvalitet som de kjenner til, sier en engasjert rektor.

Nye forskrifter
-  Det har kommet flere og nye forskrifter på sentrale områder, og vi vil oppdatere den tidligere utgaven i tråd med dette. I tillegg vil vi ta ut noen områder og få inn noen nye og mer sentrale fokusområder som skolen kan ha nytte av å få nærmere belyst.

Dokumentet vil også bli noe forkortet og forenklet, forklarer Antonsen.

Krav i opplæringsloven
Hvor god er vår skole er et redskap for å oppfylle krav i opplæringsloven om at kommunen og skolen skal ha et forsvarlig system for oppfølging av kvalitet i skoletilbudet.

Opplegget er først og fremst myntet på skolen selv som skal drive intern kvalitetssikring på flere områder i skolen. Det er et supplement til de redskaper som er utviklet sentralt, som tilstandsrapport og organisasjonsanalyse.

Mindre tilskudd enn omsøkt
Det var søkt om 198.750 kroner til prosjektet, som har en totalkostnad på 397.500 kroner. Med en innvilget støtte fra Fylkesmannen i Nordland på 100.000 kroner lar det seg likevel realisere.

-  Vi får til dette selv med begrenset støtte. Men det kan hende at brukere må betale en viss sum, da det er trykkekostnader med mer som må dekkes opp, sier Arve Antonsen.

Skal være veileder
I forbindelse med oppdateringen av opplegget skal det settes ned en redaksjon bestående av 4 personer, med Arve Antonsen som veileder. RKK tar seg av sekretærarbeid og layout.

Kommunene som samarbeider om dette opplegget er Beiarn, Fauske, Gildeskål, Meløy, Saltdal og Steigen, i tillegg til Sørfold.

Sist oppdatert den 09. september 2015