Vil motvirke frafall fra idretten

Sørfold idrettsråd og kulturkontoret vil sette i gang en prosess for å motvirke at barn og unge slutter med idrett. Første skritt var et møte med Nordland idrettskrets, der det kom fram mange gode idéer til hva som kan gjøres.

Ny ballbinge ved Røsvik skole

IDRETT OG LEK. Sørfold har god anleggsdekning for både organisert og uorganisert aktivitet. Dette er den nye ballbingen ved Røsvik skole, som ble innviet i midten av juni. Foto: Halvard Toften.

Beskrive utfordringer
-  Det er ønskelig å se på nye måter å drive på, både samarbeid mellom lagene, og med skolene, foreldrene, kommunen og andre.

Dette var et for-møte for å beskrive utfordringer og hvordan forankre dette i lagene. Sørfold idrettsråd har invitert Nordland idrettskrets for å bistå i prosessen, forklarer Steinar Strand om bakgrunnen for møtet.

Reinert Årseth var til stede fra Nordland idrettskrets, og fra Sørfold idrettsråd møtte følgende:

 • Eskild Pedersen, leder
 • Hans Reidar Hansen, IL Knubben
 • Odd Kåre Bernhardsen, bedriftsidretten
 • Hans Ivar Bakken, Sørfold Fotballklubb
 • Hulda Skar, IL Leirgutten
 • Emilie Ness Olsen, ungdomsrepresentant i IL Siso
 • Lars Henrik Johansen, Sørfold Fotballklubb
 • Steinar Strand, sekretær for idrettsrådet og idrettsleder i Sørfold kommune.


Andel aktive medlemmer synkende

Steinar Strand innledet om idrettslag,  aktiviteter og anlegg i Sørfold.

 • Sørfold har god anleggsdekning gjennom store kommunale anlegg :
 • Sørfoldhallen  med basseng
 • Lakselva kunstgressbane for fotball med undervarme for helårlig drift
 • Trialbane/ bmx-bane
 •  kommunal tråkkemaskin
 •  gymsaler ved skolene.


I tillegg har lagene egne lysløyper hvor oppkjøring støttes økonomisk av kommunen.

Lagene har mange medlemmer, men mange passive medlemmer. Andel aktive medlemmer synker drastisk.

Kan bistå lagene
Reinert Årseth orienterte om Nordland idrettskrets og deres muligheter til å bistå lagene.
- Vi kan være veileder i prosessen, sa han.

Mange utfordringer
Etter innledningene var det ordet fritt.

Vi gjengir i stikkordsform det som kom fram under brainstormingen:

 •  Svært stort frafall  (halvering av aktive unger i de siste 5-6 årene hos noen lag) 
 •  Frafallet starter tidligere nå enn bare for noen få år siden (Nå: 9 åringer slutter)
 •  Få unger i enkelte aldersklasser, vanskelig å få nok unger til f.eks. et fotballag.   
 •  Skolene har hatt lite fokus på fysisk aktivitet. Dette er i endring!
 •  Skolene kan ikke overta et ansvar som foreldrene har, men må legge til rette for at unger skal bli glad i å være fysisk aktive. 
 •  Vanskelig for lagene å gi et tilbud både for de som er ambisiøse og de som kun ønsker «å slenge med av  og til».
 •  Sender vi ut signaler til ungene om at «det du presterer ikke er godt nok» (i forhold til hva ?) Vanskelig å rekruttere nye trenere /ledere. 
 •  Mange foreldrene engasjerer seg ikke /synes det er godt å slipe mas med kjøring og forpliktelser
 •  Foreldre lar ungene heller spille dataspill enn å oppfordre dem til å være med på aktiviteter. Her må vi få til et samarbeid mellom lagene, ulike virksomheter i  kommunen (helsesøster, barnehage, skole, kultur) og f.eks. næringslivet (sponsorene) for å få belyst utfordringene, og se på hvilke roller de ulike skal / kan ha. 
 •  Vi må kanskje fokusere mer på lek, at det skal være artig, enn at vi skal oppnå resultater / det blir for alvorlig. 

Med andre ord kom det fram mange nyttige innspill. Hvordan kan disse brukes videre?

Gruppearbeid
Nå ble de frammøtte inndelt i 2  grupper . Og gruppeoppgaven var:

Hva vil vi utvikle med idretten i de neste 3-5 årene ?

Idrett er artig

Besvarelse gruppe 1:
  1. Motivere ungene og voksne (idrett er artig!)
  2. Få voksne til å ta på seg et trener-/ lederansvar
  3. Skape sosiale rammer (ikke- idrettslige) tiltak / trivsel.
 

Besvarelse gruppe 2 : 
1. Gjenoppta idrettsskole
2. Finne måter å engasjere foreldrene
3. Bedre kontakten mellom idrettslagene og skolene.


Dette møtet ble avholdt på Rådhuset 5. juni.

Neste møte blir tirsdag 28. august kl. 18.00- 21.00.  Da skal de ulike idéene og forslagene konkretiseres. Nordland idrettskrets vil delta også på dette møtet.

Deretter vil idrettsrådet presentere et opplegg for idrettslagene og inkludere disse i prosessen videre.

 

 

 


 

 

 


 

 

Sist oppdatert den 09. september 2015