Årets ildsjel

Sørfold idrettsråd skal kåre årets ildsjel fra idretten i Sørfold, og på Salten idrettsgalla i februar skal den utvalgte fra hver kommune hedres. Nå ber idrettsrådet om hjelp fra deg i nominasjonsprosessen.

Ildsjeler på dugnad

 Å være pådriver for et sunt og trygt oppvekstmiljø kan dreie seg om mange former for frivillig innsats. Som for eksempel å bygge anlegg i nærmiljøet.

Idrettsgalla for Salten

Bak initiativet om en egen idrettsgalla for Salten står Nordland Idrettskrets og Salten Kultursamarbeid. Idrettsgallaen ble arrangert for første gang i 2013, og var da lagt til Fauske idrettshall. Denne gangen er galllaen lagt til Bodø, og den går av stabelen i Lille Stormen 5. februar kl. 18.00.

Idrettsgallaen vil inneholde både prisoverrekkelser og kunstneriske innslag.

Sentralt i opplegget står årets idlsjel. Dette er en utmerkelse som skal deles ut til én utvalgt person fra hver kommune i Salten.

Og det er det enkelte idrettsråd som skal kåre prisvinner fra hver kommune.

På idrettsgallaen vil også Årets hederspris bli del ut. Denne velges blant ildsjelene i en egen avstemning.

Idrettskretsen og kultursamarbeidet legger ingen føringer på hvordan utvelgelsen skjer, men de har satt en del kriterier som personen må oppfylle:

Må ha gjort en frivillig innsats over tid

  • Må være bosatt i Salten
  • Må ha gjort en frivillig innsats over tid, som har hatt positiv betydning for idretten i kommunen
  • Må være en god representant for idretten i Salten
  • Må være et forbilde for andre
  • Må være pådriver for et sunt og trygt oppvekstmiljø
  • Må ha gjort en innsats for fysisk aktivitet og god helse
  • Må være representant for en åpen og inkluderende idrettskultur
  • Må være pådriver for at glede, helse, fellesskap og ærlighet skal være rettesnor

Idrettsrådet vil gjerne høre DIN mening om hvem som bør bør kåres til årets idlsjel fra idretten  i Sørfold. Begrunnet forslag bes endt på e-post til idrettsrådets leder Eva Lund Pedersen, eva.lund.pedersen@gmail.com  senest 24. november.

 

Sist oppdatert den 24. november 2015