Idrettslek med Kristin

På Straumen er det kulturlek hver fredag for barn i alderen 6-8 år. Idrettslek skal integreres i opplegget, og nå kommer fysioterapeut Kristin Jakobsen inn som instruktør seks fredager.

Fysioterapeut Kristin Jakobsen

Kristin N. Jakobsen er en av tre fysioterapeuter som holder til på Straumen. I tillegg til å behandle pasienter brukes hun som kursholder og instruktør i ulike sammenhenger. Nå blir hun med på kulturlek.

Idrettslek i hall
Kulturlek er ment å være en form for rekruttskole eller førskole til kulturskolen. Men det som er annerledes i forhold til tilbudet i kulturskolen er at fysisk aktivitet er en del av opplegget.

Har fått tilskudd
- Vi har fått tilskudd fra Utdanningsdirektoratet til kulturlek. Denne våren prøver vi det ut på Straumen, og målet er en gradvis opptrapping til å omfatte hele kommunen. Vel å merke hvis det er interesse for dette og vi finner gode samarbeidsløsninger med skoler, barnehager og SFO.

Det er viktig at dette tilbudet integreres i det tidsrommet da flesteparten av barna befinner seg i barrnehage eller SFO. På den måten unnngår vi problematikk i forhold til skyss og deltakelse fra foreldre, sier kultursjef Bente Braaten, som samtidig presiserer at barn som ikke går i SFO eller barnehage selvsagt også er velkommen. Samtidig er kulturlek er frivillig tilbud, som foresatte melder barna med på. Det koster ingenting å delta.

Samarbeid med skole, SFO og barnehage
Hun opplyser også at det kan bli aktuelt å utvide aldersgruppen opp til 4. klasse ved de mindre skolene, slik at gruppa ikke blir for liten. - Men da er det en forutsetning at kabalen går opp i forhold til undervisning og SFO. Dette må vi se på sammen med rektorene før vi kan gå videre med planleggingen foran neste skoleår. Men vi skal i alle fall søke Utdanningsdirektoratet om støtte til videreføring av kulturlek.

I strategiplanen for kulturskolen for 2012 - 2015 som nylig er vedtatt i kommunestyret legges det opp til at kulturlek skal tilbys i hele kommunen fra skoleåret 2013/2014, men da med forbehold om at man finner praktiske løsninger.

Startet i januar
Kulturlek startet opp på Straumen i slutten av januar. 38 barn deltar, og disse omfatter tre årskulll: 1. og 2. klasse samt de som skal begynne på skolen til høsten.

Fysak
- Vi har nå inngått avtale med fysioterapeut Kristin Jakobsen, som blant annet har vært Fysak-instruktør og har bred erfaring innenfor dette feltet, både med barn og voksne. Hun blir instruktør på idrettslek 6 fredager, og vi skal sende ut revidert timeplan til foresatte via skole og barnehage, sier Bente Braaten, som opplyser at Jakobsen kommer følgende fredager:

  • 30. mars
  • 13. april
  • 27. april
  • 4. mai
  • 25. mai
  • 8. juni (ute)

De andre instruktørene på kulturlek er Eirin Edvardsen og Tonje Strømhaug, som tar seg av drama/musikklek, eventyr etc.

- De er så kreative og flinke, og vi føler at opplegget er i trygge hender. Nå gleder vi oss alle til å få med en fysioterapeut i staben, avslutter kultursjefen, som også framhever det gode samarbeidet med SFO og barnehage, som følger barna til og fra kulturlek og hjelper til med det praktiske.

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert den 09. september 2015