Ikke lørdagsbad

Etter planen skulle det ha vært åpent folkebad i Sørfoldhallen lørdag 14. desember. Men det har ikke lykkes å skaffe badevakter, og tilbudet må dessverre avlyses.

Idrettsleder Steinar Strand ved bassenget i Sørfoldhallen

Har snudd alle steiner

Idrettsleder Steinar Strand  (bildet) har snudd alle steiner for å få tak i badevakter til lørdagsbadet, men ingen har mulighet. Han har også tilbudt aktuelle foreninger å være arrangør og beholde billettinntektene, men heller ikke dette har ført fram.

–  Dette er beklagelig, men vi har selvsagt forståelse for at dette er en travel tid på året, sier han.

Kunngjort flere steder

Både i papirutgaven av kulturkalenderen og i oppslagstavla AN indre som sto i avisen onsdag, ble det kunngjort at det skulle være lørdagsbad.

Dette fordi man fortsatt hadde håp om å få det til da avisen gikk i trykken.

Sist oppdatert den 09. september 2015