Imponert over kulturkommunen

– Det er tydelig at vi er kommet til en kommune som kan by på både naturopplevelser, kultur og kreativitet, sa HKH kronprins Haakon blant annet i sin tale ved husmannsplassen Kjelvik 9. september. Her kan du lese hele talen.

Kronprinsparet får blomster

Kronprinsparet tok seg tid til å snakke med folk under sitt besøk i Sørfold. Her får de blomster i småbåthavna på Straumen. Foto:  Røsvik skole.

Fra framtidsrettet industri til autentisk husmannsplass

Smolten AS var første stopp på kronprinsparets rundreise i Sørfold 9. september. Der fikk de omvisning,  og deltok i håving og vaksinering av fisk.

Ordfører Lars Evjenth ønsket velkommen ved Smolten AS

Ordfører Lars Evjenth holdt velkomsttale til kronprinsparet ved Smolten, og kommunens to korps Nordbygda skolekorps og Straumen skole- og ungdomskorps bidro med flott innsats. Foto: Per Reffhaug.

Skogsveien krydret med kultur

Neste stopp var husmannsplassen Kjelvik, dit det kongelige følget ankom til fots langs skogsveien opp bakkene. Dette var lagt opp som en æventur, med sceneinnsalg, kunstinstallasjoner og tekster fra kreativt verksted i kulturskolen.

En kommune med kontraster

Kronprinsen holdt tale ved husmannsplassen. Der pekte han blant annet på Sørfold som en kommune full av kontraster. Han trakk fram kulturskolen, Ungdommens Kulturmønstring, barnas nasjonalpark  og det utvalgte kulturlandskapet i området.

Her kan du lese hele talen:

Kronprinsens tale i Sørfold 9. september

Garnfarging i Kjelvika

Ved husmannsplassen deltok kronprinsparet i garnfarging. Ann Katrin Sætrevik fortalte og viste hvordan det gjøres.

Et møte som gjorde inntrykk

Etter taler og kulturinnslag ute på tunet, kunne den kongelige gjestene sette seg til bords inne i stua. Vertskap var Eirin Edvardsen og Marie Zakariassen, som fortalte om historien og Kjelvikfolket.

86-årige Marie Zakariassen er en bauta i Sørfolds kulturliv.

Hun har mottatt en rekke priser  for sin utrettelige  innsats innenfor kulturminnevern, også Kongens Fortjenestemedalje i sølv.

At den samiske husmannsplassen ble gjenoppbygd fra en plankehaug og i dag kan vises fram som museum, er først og fremst Majas fortjeneste, i godt samspill med tidligere fylkeskonservator Edvard Olav Forselv og andre støttespillere.

John Kristian Karlsen og Sveinar Aase framførte Kom spællmann

John Kristian Karlsen imponerte alle med sin stemmeprakt, akkompagnert av Sveinar Aase. De to korene Foldklang og Sangria bidro også med vakker sang, i stemningsfulle «Kirke på Rørstad» av Trond Raaum og Sigrun Fostad. Begge foto fra Kjelvika: Anne Lise Nordvik Arntzen.

Lyden av Sørfold i småbåthavna

Kulturskoleelever og Røsvik skole

Siste post på programmet i Sørfold var småbåthavna på Straumen. Der sto et kor bestående av kulturskoleelever og elever ved Røsvik skole klare med «Lyden av Sørfold» av John Kristian Karlsen. Solister var Julie Gleinsvåg og Adam Reiss. Foto: Røsvik skole.

En varm takk til alle

Ved havna gikk kronprinsparet om bord i sjalupp, som tok dem videre til kongeskipet.

Sørfold kommune takker de kongelige gjestene for besøket, som vil bli husket lenge.

Vi takker også alle som bidro til den vellykkede dagen: Sivilforsvaret, politiet, Røde Kors, Smolten AS, vegvesenet, alle kulturutøvere, arrangører og gode hjelpere, lag og foreninger, ansatte i kommunen, frivillige og alle andre.

En spesiell takk til Ola Bjerkaas hos Fylkesmannen i Nordland, som bisto kommunen på en ypperlig måte i forberedelsene.
 

Kronprinsparet i småbåthavna på Straumen

Kronprinsparet ble møtt med flagg og hurrarop. Foto: Røsvik skole.

 

Sist oppdatert den 09. september 2015