Ina blir UKM-ambassadør

Ina-Simone Timonen (15) fra Straumen deltok på årets landsmønstring av Ungdommens Kulturmønstring med sin neglekunst. Nå blir hun ambassadør.

Ina-Simone Timonen

Her forteller Ina-Simone om sin neglekunst fra scenen under UKM 2012.

Spre det gode budskap
Hensikten med å oppnevne ambassadører for UKM rundt om i landet er å forankre mønstringen hos ungdommen. Og hvem er bedre egnet til å mobilisere og spre PR enn de som har deltatt før?

Plakater og avisartikler er vel og bra, men personlig kontakt har større gjennomslagskraft. Dermed kan UKM gjøres kjent for enda flere ungdommer og få enda bredere deltakelse.

Får egne T-skjorter
Alle ambassadørene får en pakke i posten når de har registrert seg. I pakken ligger en ambassadørT-skjorte og en minnepenn med en 3 minutters UKM-film, samt en instruksjonsvideo om hvordan de kan gå frem for å være en god ambassadør.

En arrangørveiledning følger også med i pakken, slik at de kan svare på eventuelle spørsmål som dukker opp på besøkene på skolene.

Alle UKM-ambassadørene som er registrert og gjør en god innsats blir med i trekningen av flere premier, bl.a. deltagelse på UKM-Festivalen i Larvik 2013.

Neglekunst av Ina-Simone Timonen

Det var Ina-Simones fine og særpregede uttrykk gjennom neglekunst som skaffet henne billett til landsmønstringen av årets UKM.

PR- turné
I Sørfold vil det bli en PR-turné på skolene i januar for Ungdommens Kulturmønstring 2013. Der vil det bli et kunstnerisk innslag på hver skole, og medlemmene av ungdomsrådet skal delta på sine skoler.

Sveinar Aase er produsent for UKM i Sørfold, og han håper at Ina som ambassadør kan være med rundt på alle skolene i forbindelse med dette.

Se også:

Ungdomsrådet fronter UKM

Påmeldingen til UKM 2013 er åpnet. Lokalmønstringen foregår i Rådhussalen 2. mars, og påmeldingsfristen er 21. februar.

Info og påmelding


 

 

Sist oppdatert den 09. september 2015