Arbeid i strømnettet

Nord-Salten Kraft foretar testing av nettet på strekningen Kråkmo - Sørfjordmo - Styrkesnes - Bonådalen fra onsdag kveld til torsdag morgen. I forbindelse med dette kan det oppstå driftsforstyrrelser.

Sørfjordmo

Sørfjordmo (bildet ) er et av områdene som vil bli berørt av arbeid i strømnettet natt til torsdag. Foto: Kjell Fredriksen.

Testingen vil foregå mellom onsdag 13. juni kl. 23.00 og torsdag 14. juni kl. 06.00.

Ved spørsmål, kan man ta kontakt med Nord-Salten Kraft på tlf. 75 77 10 00/ 75 77 16 07.

Sist oppdatert den 09. september 2015