Bedre skilting av turstier

6 merkede turløyper i Sørfold skal få nye informasjonsplakater. Etter hvert blir stiene også merket med informasjon underveis, blant annet om lengde og avstander

Informasjonsplakat for tursti Straumen- Røyrvatn, foto Sørfold kommune
Dette er den nye plakaten for to turer med utgangspunkt Straumen: Over Harlifjell til Røyrvatn, og opp på Straumklumpen. De andre plakatene vil bli utformet etter samme mal.
 
For å se flere detaljer:
 
I Hamsuns Rike
Steinar Strand arbeider med idrett, fysak og folkehelse, og tiltak for å få folk ut på tur er en fellesnevner innenfor disse innsatsområdene.
 
Fra før av er det laget informasjonstavler til turløypene, men ”innmaten” er enten mangelfull eller manglende. – Målgruppe for denne informasjonen er både lokalbefolkningen og turister. Sørfold er jo medlem av Reiseliv i Hamsuns Rike, og plakatene blir utformet i tråd med et samarbeidsprosjekt som heter Vandring i Hamsuns Rike, forteller Strand. Noen av informasjonstavlene vil også bli flyttet for å få en mer hensiktsmessig plassering. De skal i utgangspunktet stå ved startpunktet for turene. I noen tilfeller er det to startpunkter, f. eks. gjelder dette for Lakshol – Sørfjorden og Strøksnes – Horndalsvatnet.
 
I løpet av høsten kommer det nye plakater for følgende turstier:
 
  • Røsvik - Sætervatn.
  • Straumen – Straumklumpen
  • Straumen – Harlifjell- Røyrvatn
  • Lakshol – Sørfjorden
  • Sørfjorden – grense Sverige (Norge på tvers)
  • Strøksnes - Horndalsvatnet
  
Støtte fra fylkeskommunen
Oppgraderingen av informasjonstavlene med nye plakater koster ca. 40.000 kroner. Dette er finansiert gjennom kommunale midler og støtte fra Nordland fylkeskommune.
Sist oppdatert den 09. september 2015