Innfallsport trenger utbedring

Nordfjord Grunneierlag søker om midler til å ruste opp parkeringsplassen ved innfallsporten til Rago Nasjonalpark, der man går opp Storskogdalen mot Lisjverivatnet. Tiltaket er kostnadsberegnet til 28.000 kroner.

Lisjverivassfossen i Rago

SVIMLENDE VAKKERT. Dette er Lisjverivassfossen i Rago, som man kommer til når man går opp Storskogdalen. Foto: Kjell Fredriksen.

Stor interesse for Rago
Nordfjord Grunneierlag skriver i sin søknad at interessen for Rago Nasjonalpark har vokst kraftig de senere årene, og behovet for tilrettelegging for fotturistene er stort.

Planene er godkjent av grunneier, og laget søker nå om støtte fra plan – og ressursutvalget/friluftsfondet.

Nødvendig med do
Grunneierlaget ser det som helt nødvendig å sette opp do ved parkeringsplassen. Til utedo er det beregnet ca. 8.000 kroner i materialkostnader, og arbeidet vil bli utført på dugnad.

Trenger søppeldunk

Laget satte opp en gapahuk ved parkeringsplassen i fjor. Dette ble også utført på dugnad av lagets medlemmer.

De påpeker at det er et skrikende behov for søppeldunk ved parkeringsplassen, og håper kommunen kan være behjelpelig med en løsning på dette.

Parkeringsplass utbedres

Til opprusting av parkeringsplassen er det innhentet pristilbud på 20.000 kroner. Dermed kommer utgiftene opp i 28.000 kroner for do og parkeringsplass.

Nedre innfallsport
Tiltaket gjelder den nedre eller første parkeringsplassen/Rago-porten man kommer til i Nordfjord, der man kan gå opp Storskogdalen til Lisjverivatnet.

Ved den øverste parkeringsplassen i Lakshola ble det satt opp servicebygg med toalett i 2010.

 

Sist oppdatert den 09. september 2015