Fortsatt godt tjenestetilbud

- Med dette budsjettet opprettholder vi et godt tjenestetilbud til innbyggerne, skriver rådmann Torbjørn Winther. Her kan du lese rådmannens innledning og laste ned hele driftsbudsjettet for 2013 som nå ligger til ettersyn.

Rådmann Torbjørn Winther og økonomisjef Kjellaug Bendiksen

SENTRALE I PROSESSEN. Arbeidet med neste års budsjett innledes hver høst med et budsjettrundskriv som sendes ut til alle enheter i september og avrundes med kommunestyrets behandling i midten av desember.

Økonomisjef Kjellaug Bendiksen og rådmann Torbjørn Winther er sentrale hele veien.

Økning i frie inntekter
For 2013 er kommunens frie inntekter til fordeling kr. 160.869.000, mot kr. 152.575.000 i 2012, med andre ord en økning på drøyt 8 millioner kroner.

Arbeidet med budsjettet startet i midten av september med utsendelse av budsjettrundskriv, der det ble satt frist 5. oktober for enhetenes budsjettforslag.

I oktober var det fellesmøte med formannskap, fagforeninger, enhetsledere og øvrig administrasjon.

Senere har det også vært drøftingsmøter med fagforeningene, og 29. november vedtok formannskapet forslag til budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016.

Rådmannens innledning

Innstilling til årsbudsjett og økonomiplan skal etter loven ligge til offentlig ettersyn i 14 dager før behandling i kommunestyret.

Det er denne perioden vi er inne i nå.

Her kan du laste ned samtlige dokumenter som ligger til ettersyn:

Enhetenes mål, kommentarer og nøkkeltall

Detaljert driftsbudsjett 2013

Formannskapets budsjettvedtak

Investeringer, rådmannens innstilling

Investeringer, formannskapets endringer

Gebyrer og betalingssatser

 

 

Sist oppdatert den 09. september 2015