Innspurt i elgjakta

Det ble tildelt 156 fellingstillatelser på elg i Sørfold denne høsten. Dette er en økning på 30 dyr fra 2013, og det høyeste antallet som noen gang er tillatt felt i kommunen.

Fornøyde jegere

Her ser vi fornøyde jegere på jaktfeltet Steinbakken/Megården etter kontroll. Den flotte 14 spirs elgoksen var felt dagen før av Anita Øren. Hun felte også en okse seinere den dagen vi var på besøk.

Ønsket større uttak av dyr

Plan- og ressursutvalget senket våren 2014 minstearealene for alle de 7 storvaldene i Sørfold. Dette på grunn av at veksten i elgstammen har vært stor i enkelte deler av kommunen.

En ønsket derfor et større uttak av dyr. Dette for å forhindre elgpåkjørsler på E6, forhindre uønsket elgaktivitet i sentrumsområder, unngå skader på skog og annen landbruksvirksomhet, og for å opprettholde en sunn og bærekraftig elgstamme.

Utfordrende start

Starten på jakta var ei utfordring, med svært dårlig vær. I den første perioden hadde en flere episoder med ettersøk etter påskutte dyr, noe som kan skyldes kraftig vind, mye regn med påfølgende fuktighet i kikkerter med mer.  Seinere har det vært flott høst – og jaktvær.

Kontroll av våpen, dokumentasjon og hunder

Kommunen bruker hvert år å trekke ut tre-fire jaktfelt til kontroll. I år deltok også politiet i Salten, ved Per Arnt Ludvigsen, på kontrollen. Ved kontrollene blir jegeravgiftskort, våpen, oppskyting og ettersøkshunder kontrollert.

 Dessuten er oppbevaring og håndtering av våpen under jakta et sentralt tema. Alle jegerne som ble kontrollert i Sørfold en stormfull lørdag i starten av jakta, hadde sitt på det tørre, - selv i det våte været!

katrine Eliassen har alt i orden

Katrine Eliassen har alt i orden! Her blir hun kontrollert av Per Arnt Ludvigsen.

Innspurt i jakta

Lederne for valdene rapporterer at det i alt er felt 110 dyr så langt i jakta.

Siste dag i elgjakta er 31. oktober.

Elghunden Linna

Elghunden Linna gleder seg til jaktinnspurten.

Hvis du ønsker å følge elgforvaltningen nærmere, kan du gå inn på hjortevilt, og eventuelt søke videre til hjorteviltregisteret.

Der finnes det enkel tilgjengelig statistikk fra elgjakta både for Sørfold og de fleste andre kommuner.

 

 

Sist oppdatert den 09. september 2015