Høyt investeringsnivå

Rådmannens forslag til investeringsbudsjett for perioden 2012 til 2015 bærer fortsatt preg av et høyt investeringsnivå. Det største løftet er rehabilitering av Straumen skole med 30 millioner kroner som står i økonomiplanen fra før av, men det er også funnet rom for flere nye tiltak.

Straumen skole

SKAL REHABILITERES. Straumen skole vil bli vesentlig oppgradert i løpet av de to nærmeste årene.

Røsvik kirke

Utbedring av Røsvik kirke vil også bli en vesentlig kostnad i årene fremover, men her er statusrapport første punkt i den videre framdrift. Deretter skal investeringsbehovet tallfestes, og dette arbeidet vil starte i 2012.

Utbedring av kommunale veger er også et betydelig prosjekt i perioden. Her er det oppført 2,2 millioner kroner i 2012, 3,7 millioner i 2013 og 2 millioner kroner i 2014.

Tilgjengelighet for alle

Bassenget i Sørfoldhallen er ikke tilrettelagt for alle, og her har rådmannen funnet plass til heis til 120.000 kroner i 2012 samt 100.000 kroner i 2013 til bl.a. hånddusjer og speil i garderobene.

Kjøkken

En gledelig melding til brukerne av Sørfoldhallen og ungdomsklubben på Straumen er at rådmannen har oppført 100.000 kroner i 2012 til utbedring av kjøkkenet.

Pr. i dag tilfredsstiller dette ikke Mattilsynets krav til matlaging ved arrangementer etc., og ungdommene i klubben har uttrykt ønske om å kunne lage seg mat når de møtes. Dette vil også utvide aktivitetsmulighetene i klubben.

Krigsminnetavler

Kulturenheten har meldt inn behov for utbedring av skilt og informasjonstavler om krigsminner som ble satt opp flere steder i kommunen på 1990-tallet. Flere av disse er skadet, og det har kommet inn klager fra både veifarende og lokalbefolkning.

Rådmannen har oppført 200.000 til dette i 2014, og i 2012 vil utbedringsbehovet bli kartlagt.

Informasjonstavle krigsminner

Denne informasjonstavlen står ved Kobbvatn Camping. Som vi ser, er den såpass skadet at kartinformasjonen ikke fungerer.

Last ned :

Rådmannens forslag til investeringsplan 2012-2015 (pdf)

Det som står med blått er nytt.

Formannskapet balanserer

Formannskapet skal ha møte 6. desember. Da skal hele budsjettet balanseres, og deretter skal formannskapets budsjettforslag ligge til offentlig ettersyn i 2 uker før endelig budsjettbehandling  i kommunestyret 20. desember.

Fra 6. til 20. desember vil budsjettet også ligge til ettersyn her på hjemmesiden.

Sist oppdatert den 09. september 2015