Oppgraderes for 42 millioner kroner

Rehabilitering av Straumen skole er det største prosjektet i rådmannens forslag til investeringsprogram for de nærmeste årene, med en kostnadsramme på 42 millioner kroner.

Straumen skole

STORT LØFT. Straumen skole rehabiliteres .

Streng prioritering
Rehabiliteringen av Straumen skole starter opp i år, men hovedtyngden av arbeidet og utgiftene kommer neste år.

Med en prislapp på 42 millioner kroner er det naturlig at dette prosjektet medfører streng prioritering av hvilke andre prosjekter det blir rom for i budsjettet.

Budsjettmøte på Rådhuset

BUDSJETTMØTE. Her informerer kommunalsjef Kåre Isaksen enhetsledere, tillitsvalgte og politikere om innkomne investeringsbehov.

Utbedring og oppgradering
Rådmannens forslag til investeringsplan for 2013 – 2016 inneholder hovedsakelig oppgradering og rehabilitering av kommunale bygg og anlegg, det er ikke foreslått helt nye bygg, bortsett fra mindre prosjekter som søppelskur etc.

Universell utforming
Ombygging for å gjøre Røsvik skole universelt utformet er et nytt tiltak i planprogrammet, og dette er stipulert til 3 millioner kroner.

Basseng
Ellers når det gjelder skoler er det oppført 3 millioner kroner til oppgradering av bassenget ved Mørsvik oppvekstsenter i 2014.

Gjerde
For Leirfjorden skole foreslås 120.000 kroner i 2013 til gjerde rundt skolen, samt utskifting av punkterte vinduer og tetting av lekkasje over inngangspartiet.

Nødstrømsaggregat
Innenfor omsorg er det blant annet satt opp 800.000 kroner til nødstrømsaggregat i 2013. Retekking av tak ved Sørfold sykehjem i Røsvik med 650.000 kroner kommer i 2014.

Utvidelse og belysning
Både utvidelse og lys på Røsvik øvre kirkegård er med i rådmannens forslag, med henholdsvis 200.000 og 100.000 kroner, begge tiltak i 2014.

Røsvik øvre kirkegård

MØRKT. Den øvre kirkegården i Røsvik mangler lys, men rådmannen foreslår 100.000 kroner til dette i 2014

Offentlig ettersyn
Dette er noen av prosjektene i rådmannens forslag til investeringsprogram for 2013-2016, det er altså ikke vedtatt foreløpig.

Både dette og driftsbudsjettet skal behandles i formannskapet 29. november. Da skal budsjettet balanseres.

Deretter skal det hele ligge til offentlig ettersyn i 2 uker, med mulighet for alle til å komme med innspill. Vi vil da legge ut budsjettet her på hjemmesiden, med målformuleringer og tall for hver enhet.

Endelig budsjettbehandling skjer i kommunestyret 18. desember.

Sist oppdatert den 09. september 2015