Prioriterer industriområde

Formannskapet vil tilføre investeringsmidler til Langmoen industriområde. De vil også rehabilitere paviljongen ved Røsvik skole for 500.000 kroner i 2013, og her kan du se hele investeringsprogrammet for 2013-2016.

F.v. Stendal og Evjenth ved Langmoen industriområde

-  Her ønsker vi ny næringsvirksomhet, sier ordfører Lars Evjenth (t.h.) og byggesaksbehandler Eirik Stendal. Langmoen industriområde har mange bedrifter som nabo og ligger like vest for Straumen sentrum.

Reguleringsplan godkjent
Kommunalsjef Kåre Isaksen forteller at reguleringsplan for Langmoen industriområde nå er godkjent, etter en omfattende prosess. Det er blant annet foretatt grunnundersøkelser.

Forhandlinger
Det som gjenstår er forhandlinger med grunneiere for kjøp av området, som  med andre ord er privateid.

-  Når dette er på plass, vil området opparbeides med grunnlagsinvesteringer, opplyser Isaksen.

Avslutter prosjekt
Tilrettelegging av Langmoen industriområde er kostnadsberegnet til 3.500.000 kroner. For å komme i gang i 2013 er det frigjort 300.000 kroner. Disse hentes ved at prosjekt Sørfold 2010-2030 avsluttes pr. 1. april 2013.

Rehabilitering av Røsvik skole
Da formannskapet behandlet budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 i sitt møte 29. november, foretok de også noen andre endringer i forhold til rådmannens forslag til investeringsbudsjett.

De har satt av 500.000 kroner i 2013 til rehabilitering av Røsvik skole, da det viser seg at paviljongbygget er i dårlig forfatning.

Mer penger til veiplanen
Videre er veiplanen tilført ekstra midler, og det skal anskaffes lydanlegg til Rådhussalen i 2013 til en kostnad av 100.000 kroner.

Lagerrom Rådhussalen er oppført med 1 million kroner i 2014.

Investeringsbudsjett 2013-2016, rådmannens innstilling

Formannskapets endringer

Offentlig ettersyn
Investeringsbudsjettet er en del av formannskapets budsjettforslag som ligger til offentlig ettersyn fram til 18. desember. Merknader kan sendes til post@sorfold.kommune.no eller Sørfold kommune, Rådhuset, 8226 Straumen.

 

Sist oppdatert den 09. september 2015