Inviterer til samtalegruppe

Helsestasjonen inviterer til samtalegruppe på Straumen for alle som har omsorg for barn under 18 år. Første treff er 28. januar, med påmeldingsfrist 23. januar.

Kursdeltakere i veiledning

Ansatte ved Straumen barnehage og SFO Straumen skole på avslutning for ICDP- veiledning i desember 2014. F.v. Birgit Elvebakk, Lissbeth Anderssen, Bente Grovassbakk, Sharon Dahlskjær, Brit Våbenø Meisfjord og Eli Normann.

Ingen oppskrifter

Samtalegruppen er et ledd i foreldrestøtteprogrammet ICDP, som er forankret i tiltaksplan for helsefremmende  arbeid barn og unge.

ICDP er et enkelt, helsefremmende og forebyggende program som er rettet mot alle som har omsorg for barn mellom 0 og 18 år. Dette kan være foreldre eller omsorgspersoner i f.eks barnehage og skole.

–  Målsettingen er å finne tryggheten og bekreftelsen på at vi er gode omsorgspersoner ved at vi blir mer bevisste på hva vi gjør som er bra for barna, sier familiehjelper Janne Trones Paulsen.

– Du vil ikke få noen oppskrifter, men hjelp til å finne løsninger for deg og de barna du har omsorg for – gjennom samtaler og øvelser i gruppa og idéer eller oppgaver du prøver ut hjemme eller på jobb.

Vi samles i gruppa 4 ganger, der vi tar utgangspunkt i ulike samspillstemaer og erfaringer fra egen hverdag. Vi vil legge vekt på de positive sidene ved samspillet, og hvordan vi kan bygge videre på disse.

Tidspunkt for treffene:

  • Onsdag 28. januar
  • Onsdag 4. februar
  • Onsdag 11.februar
  • Onsdag 18.februar

Kl. 17.00 – 20.00 samtlige kvelder.

Sted: Sørfold Rådhus, møterom Siso (v/kantina)

Påmelding: Til Janne Trones Paulsen, tlf. 482 67 338 innen fredag 23. januar.

–  Til første samling ber vi dere ta med et bilde av eget barn eller av et barn som står dere nær, sier Janne Trones Paulsen, som ønsker alle velkommen.

 

 

Sist oppdatert den 09. september 2015