Invitert av Nordisk Ministerråd

Som eneste skole i Norge er Røsvik skole invitert av Nordisk Ministerråd til en konferanse i Danmark om entreprenørskap. Der skal lærer Birgitte Gleinsvåg fortelle om skolens prosjekter.

Birgitte Gleinsvåg

 Birgitte Gleinsvåg skal holde foredrag for skoleledere fra hele Norden om Røsvik skoles satsing på entreprenørskap.

Se mulighetene

Konferansen skal avholdes i Kobenhavn 22. november, og tema er: Hvordan styrker vi entreprenørskap i nordiske grunnskoler?

Entreprenøriell metode innebærer at elevene lærer å ta ansvar, se mulighetene i eget lokalsamfiunn, bli selvstendige og kreative.

Slik jobber Røsvik skole over hele linjen, og dette blir nå lagt merke til.

Har videreutdanning i entreprenørskap

Birgitte Gleinsvåg har tatt videreutdanning i entreprenørskap, og er en pådriver innenfor dette feltet.

Men hvordan kan det ha seg at Nordisk Ministerråd har kastet sine øyne på Røsvik skole?

Startet med et telefonintervju

Det første som skjedde var at Birgitte ble intervjuet av et magasin.

 Men det stopper ikke der. Det hun kunne fortelle om Røsvik skoles satsing ble vurdert som så interessant at hun ble invitert til å holde innledning på nevnte nordiske konferanse i København.

Rektor Trude Gleinsvåg er også invitert til konferansen som deltaker.

Mangeårig satsing

  Ved skolen har vi lenge arbeidet med entreprenørielle aktiviteter, sier Birgitte Gleinsvåg.

–  Det startet i 2005, da vi laget elevbedrifter i  8. klasse. Ungdommene ville ha to forskjellige bedrifter. Den ene skulle arbeide med fisk, foredling og salg av både fersk fisk, frossenfileter, fiskekaker og boller.

Elevbedriften Follafesk ved Røsvik skole i 2006

Elevbedriften Follafesk i 2006.

Laget film

–  Den andre skulle produsere film om 2.verdenskrig i Røsvik. Vi jobbet et helt år med disse bedriftene. Vi fulgte Ungt entreprenørskaps sine anbefalinger om arbeidet, alt i fra idèmyldring, søknader, jobbintervju, partnerskapsavtaler, andelssalg, spørreundersøkelse, markedsføring, logo, visjon, møtevirksomhet, budsjett, kjøp og salg, design av salgsbod, oppgjør og sluttrapporter.

Mye læring

–  Vi har hatt utplasseringer og jobbskygging. Den ene gikk svært godt og hadde et overskudd på mange tusen kroner, mens den andre opplevde konkurs.

Det var ufattelig mye læring i dette, de lærte å samarbeide, ta ansvar, være kreativ, tenke og arbeide innovativt, tørre å gjøre noe, se mulighetene og gjøre noe med dem, bli selvstendig, skape lokal identitet og tilhørighet, skrive logg og vurdere sitt eget arbeide, bli trygg og arbeide på egenhånd.

Flere elevbedrifter

De neste årene arbeidet skolen med elevbedrifter i ungdomsskolen. Alt fra T-skjorteproduksjon til trevirkeprodukter og strikkebedrift etter samme modell.

Lære å snakke foran andre

–  På småtrinnet har de fire klassene hver dag en felles ”Lyttekrok”, forteller Birgitte videre.

Målet med denne er at alle skal lære seg å snakke foran de andre, fortelle om noe som opptar dem og la de andre komme med konstruktive tilbakemeldinger, replikker og kommentarer.

Her øves eleven til å ta ordet, fortelle noe uten å ha øvd på det, improvisere, gi tilbakemeldinger og være den som bestemmer hvem som skal ha ordet.

Lokal identitet

–  På skolen har vi alltid hatt store prosjekter. I øyeblikket driver vi på med et stort prosjekt som kalles Røsvik kystfort. Målet med dette er å skape en lokal identitet til bygda vår.

Røsvik har en historie fra 2.verdenskrig som holder på å gå i glemmeboka. Under krigen lagde tyskerne et stort kystfort her, og det har skolen i samarbeid med Universitetet i Nordland bestemt seg for å rydde fram og skaffe opplysninger om.

Elevene rensker opp kanonstilling

Elevene i arbeid med å rydde fram Røsvik kystfort.

Hele skolen er involvert

 Hele skolen er involvert i dette prosjektet.

– Vi har laget en plan over hva som skal gjøres på de ulike trinnene, slik at det blir som en spiraleffekt i elevenes læring. Her arbeider de etter praktisk prosjektundervisning, der de er i felten samtidig som de må gjøre grundige undersøkelser.

Tør å ta ansvar

–  Elevene våre er vant til å arbeide i prosjekter, de søker veiledning hos veileder, de tør å ta ansvar, de er selvstendige, de er kreative, de tør å gjøre ting, sier en engasjert Birgitte Gleinsvåg ved Røsvik skole.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert den 09. september 2015