Isaksen konstituert som rådmann

Kommunestyret har konstituert kommunalsjef Kåre Isaksen som rådmann. Samtidig skal prosessen med rekruttering av ny rådmann starte, og målet er å ha ny rådmann på plass før høsten starter.

Konstituert rådmann Kåre Isaksen

 Kåre Isaksen har inntatt rådmannsplassen i Sørfold.

Konstituering er foretatt

Kommunen har vært uten rådmann siden Geir Sakariassen sluttet i januar, og de to kommunalsjefene Lisbeth Bernhardsen og Kåre Isaksen har ivaretatt ansvaret sammen i påvente av formell konstituering.

Nå er konstituering foretatt, og dette skjedde da kommunestyret hadde møte 11. februar. 

Valget falt på kommunalsjef Kåre Isaksen (63).

Lang fartstid

Isaksen har lang fartstid i kommunal sektor. Han startet som ingeniør i Bodø kommune i 1975, og ble der i 4 år.

Så fulgte 19 år i Beiarn, hovedsakelig som teknisk sjef, før han satte kursen mot hjemkommunen Sørfold og stilling som teknisk sjef fra 1998.

I 2009 ble hans stilling oppjustert til kommunalsjef for hele ansvarsområdet som hører inn under Plan og ressurs, dvs. tekniske tjenester samt landbruk og næring.

Jobber som team

Ordfører Lars Evjenth sier at den administrative ledelsen av kommunen er i trygge hender med denne løsningen, og at konstituert rådmann og kommunalsjef drift vil fungere som et team.

Det er Lisbeth Bernhardsen som har sistnevnte stilling, og hun vil også være stedfortreder for rådmannen.

Rekrutteringsprosess starter

Prosessen med kunngjøring av ledig rådmannsstilling vil starte om kort tid.

–  Med utlysningstid, ansettelsesprosess og oppsigelsestid er det realistisk å regne med at det kan gå et halvt års tid før ny rådmann er på plass, sier ordfører Lars Evjenth.

Sist oppdatert den 09. september 2015