Ja til informasjonskiosk

Formannskapet har bevilget 25.000 til turistinformasjonskiosk på Kobbelv Vertshus. Dermed er alle kommunene i Salten med i et samarbeid om felles struktur på turistinformasjon.

Turistinformasjonskiosk

Slik ser informasjonskioskene ut. Denne står på Fauske Hotell.

Enhetlig presentasjon av Salten

Fauna KF på Fauske tok initiativet til dette samarbeidsprosjektet i fjor, der hensikten var å få til en mer enhetlig presentasjon av regionen.

Kioskene består av et stort kart over regionen med sentrale ferdselsårer, sentrale steder og reiseruter etc.

Selvbetjening

Et brosjyrestativ og en ipad til bruk for publikum er også en del av opplegget.

Salten Regionråd har støttet prosjektet med 359.000 kroner, og dette innebærer at hver kommune får en turistinformasjonskiosk til halv pris, 25.000 kroner.

Samtlige kommuner i Salten fikk tilbud om å bli med på opplegget høsten 2013.

I Sørfold ble saken ikke formelt behandlet den gang. 

Kobbelv Vertshus har turistinformasjon

I ettertid har alle de øvrige kommunene sluttet seg til prosjektet, og med bakgrunn i et brev fra Hege Ruud ved Kobbelv Vertshus, ble saken lagt fram for formannskapet 5. februar.

Kobbelv Vertshus har allerede turistinformasjon i sine lokaler, og har avtale med Sørfold kommune om dette.

Nå ønsker de å sette opp en slik informasjonskiosk, og håper kommunen fatter vedtak om å bli med i samarbeidsprosjektet.

Har kjøpt nettbrett

–  Vi trenger å fornye våre hyllesystemer og PC, og har allerede kjøpt inn et nettbrett. I forbindelse med «På Tur»-prosjektet vil det også bli distribuert hyllesystemer som er flyttbare og fint kan tlipasses informasjonskioskens system, skriver Hege Ruud blant annet til formannskapet.

Da saken ble lagt fram for politikerne 5. februar, var det med positiv innstilling fra rådmannen.

Positivt prosjekt

–  Det er positivt at turistinformasjonskioskene kan bidra til et mer helhetlig konsept for turistinformasjon i Salten.

Alle kommunene og destinasjonsselskapene har bidratt til god utforming av kioskene og et mest mulig informativt kart knyttet til den, skriver rådmannen i sin saksutredning, og konkluderer med å anbefale at Sørfold kommune blir med i prosjektet.

Dette sa formannskapet seg enig i, og bevilget 25.000 kroner til informasjonskiosk som vil bli plassert på Kobbelv Vertshus – et naturlig og populært stoppested for veifarende langs E6.

 

 

 

 

Sist oppdatert den 09. september 2015