Gullklokke til fire kvinner

Siden 1987 har Elisabeth Pettersen vært lærer ved samme skole som hun selv gikk ut av i 1981. Nå har hun og tre andre kommunalt ansatte fått heder og gullklokke for 25 års tjeneste i Sørfold kommune.

F.v. Torbjørn Winther, Kirsti Sevaldsen, Elisabeth Pettersen, Jorun Nilsen og Lars Kr. Evjenth

ÅRETS JUBILANTER. F.v. rådmann Torbjørn Winther, Kirsti Sevaldsen, Elisabeth Pettersen, Jorun Nilsen og ordfører Lars Kr. Evjenth. Monica Eliassen var ikke til stede da bildet ble tatt.

Takket for innsatsen
Overrekkelse av gullklokke til ansatte med 25 års tjeneste i kommunen er et fast innslag på julelunsjen for de ansatte. Denne holdes i Rådhussalen, og er vanligvis lagt til lille julaften, men i år ville kalenderen det annerledes og det ble fredag 21. desember.

Rådmannen takket jubilantene for innsatsen så langt.

Her er en kort presentasjon av de fire som runder 25 års tjeneste i Sørfold kommune i år:

Jorun Nilsen ble ansatt i november 1987. Da hadde hun allerede vært innom som vikar på renhold i 1985, og hun ble fast ansatt som renholder på Rådhuset i november 1987. Hun har også vikariert i kantinen på rådhuset fra januar 2001 til november 2005. Fra april 2012 har hun vært ansatt som assistent pleie ved Sørfold sykehjem.

Monica Eliassen har vært ansatt i Sørfold kommune fra januar 1987. Hun arbeider i dag som hjelpepleier ved Sørfold Eldresenter.  Monica var ikke til stede ved utdelingen.

Kirsti Sevaldsen har vært ansatt som lærer ved Leirfjorden skole siden august 1987.  Skoleåret 2002 – 2003 arbeidet hun to dager i uka ved Hestvik skole. Hun er kontaktlærer for 1. – 7.klasse og underviser i de fleste fag.

Elisabet Myrvoll Pettersen ble ansatt som lærer ved Røsvik skole i august1987. Og hun er et ektefødt barn av Røsvik skole: Hun var avgangselev ved skolen våren 1981, og siktet seg tidlig inn mot lærerskolen. Under studietida ble hun brukt i forskjellige vikaroppdrag ved Røsvik skole, og da hun var ferdig utdannet lærer ble hun ansatt der.

Hun har vært lærer i det meste og på alle trinn, men mest på barnetrinnet.

Hun har tidligere tatt videreutdanning i blant annet religion og sosialantropologi, og i år tar hun videreutdanning som leseveileder.
 

Sist oppdatert den 09. september 2015