Mange jubilanter i år

Et fast innslag på julelunsjen for de ansatte i Sørfold kommune er utdeling av gullklokker for 25 års tjeneste i kommunen. I år ble det i tillegg gitt avskjedsgave til to ansatte som har gått over i pensjonistenes rekker.

Ansatte som fikk gullklokke desember 2009. Foto Sørfold kommune/Kjell Eilertsen
Fikk gullklokke. Fra venstre Torunn Skar Helland, Anne Lise Nordvik Arntzen, Gunn-Tove Langvand, rådmann Torbjørn Winther som delte ut gavene, Ann Henriksen, Siv Merete Hansen, Jorid Bjørklund og Ellinor Horndal. Olaug Laholt var ikke til stede.
 
Her er en nærmere presentasjon av de som ble hedret:
 
Torunn Skar Helland
Torunn startet som kontorassistent ved skolekontoret i 1976, og jobbet der i 4 måneder.
Hun ble så ansatt som fullmektig ved teknisk etat i 1984, og gikk over i stilling som formannskapssekretær i 1987. I 2006 ble hun leder for servicekontoret.
 
Anne Lise Nordvik Arntzen
Anne Lise er utdannet allmennlærer, og har i tillegg årsstudium i historie, informatikk og miljølære. Hun har også tatt videreutdanning i matematikk.
Hun ble ansatt ved Mørsvik skole høsten 1984, med overgang til Leirfjorden skole i 1990. Der er hun fortsatt.
 
Gunn Tove Langvand
Gunn-Tove var ansatt ved Straumen skole i perioden 1984 - 1989 som timelærer/assistent i ca 50 %. I perioden 1995 - 2009 var hun ansatt som assistent i 41,5 %. I perioden 1992-95 var hun også Fysak-koordinator.
 I tillegg var hunaktivitør/assistent ved Sørfold eldresenter i perioden 1989-2003.Fra høsten 2009 arbeider hun i hel stilling ved eldresenteret.
 
Ann Henriksen
Ann ble ansatt som assistent ved Straumen barnehage høsten 1984.
I 1985 ble hun ansatt ved familiebarnehagen i 75 % stilling, deretter i 75 % stilling som assistent i Straumen barnehage. Hun fungerte som avdelingsleder halvannet år i vikariat.
 
 Siv Merete Hansen
Siv Merete ble ansatt som assistent i Straumen barnehage høsten 1984.
I 1992/93 fungerte hun i vikariat som avdelingsleder i barnehagen.
 
Olaug Laholt
Olaug ble ansatt som hjemmehjelp i 1984, med arbeidssted Røsvik. I tillegg har hun vært renholder i Røsvik barnehage fra 1989 samt renholder ved Sørfold sykehjem. Hun gikk av med  pensjon vinteren 2009.
 
Jorid Synnøve Bjørklund
Jorid ble ansatt som hjemmehjelp i januar 1984. Hun tok desentralisert utdanning som omsorgsarbeider i 2003, og har hatt ulike stillingsstørrelser. I dag arbeider hun 50 %.
 
Ellinor Horndal
Ellinor ble ansatt i hjemmetjenesten med arbeidssted Nordsida i 1984. I dag arbeider hun som hjelpepleier i 65 % stilling.
 
 
Fra venstre Viggo Moland, rådmann Torbjørn Winther og Leif Strømdal. Foto Sørfold kommune/Kjell Eilertsen.Fikk gavekort. Leif Strømdal og Viggo Moland har blitt pensjonister etter mange års tjeneste i kommunen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leif Strømdal
Leif ble ansatt som lærer ved Straumen skole 1970. Der var han til han fikk stillingen som pedagogisk konsulent i 1992.
Han hadde permisjon fra stillingen i ¾ år , da han var rektor ved Fauskeeidet skole. Til sammen har Leif vært ansatt i Sørfold kommune i 39 år, og han går over i  AFP (Avtalefestet pensjon) fra januar 2010.
 
Viggo Moland
Viggo ble ansatt som lærer ved Straumen skole i 1976.
Han har undervist både i barneskolen og ungdomsskolen, og vikarierte en periode som musikkleder. Han har også vært musikklærer.
Viggo ble pensjonist for noen år siden.
 
 
Sist oppdatert den 09. september 2015