Gullklokke til jubilanter

10 ansatte i Sørfold kommune har passert 25 års tjeneste i 2011. Overrekkelse av gullklokke til jubilanter er et fast innslag på juleavslutningen på Rådhuset lille julaften.

25 års tjeneste i Sørfold kommune i 2011

Her er 8 av årets jubilanter: F.v. Gunnar Pettersen, Ingvald Sørfjord, Arne-Harry NIlsen, Turid Kjelsvik, Rita Karlsen, Bente Braaten, Lisbeth Elvebakk og Annelise Nilsen.

Harald Henriksen og Sølvi Vatnan var ikke til stede.

Som vanlig var det rådmann Torbjørn Winther som foretok overrekkelsen.

– Dette er en av de hyggeligste oppdragene jeg har som rådmann, sa han, og takket alle for innsatsen gjennom 25 år.

Her følger en kort presentasjon av jubilantene:

Harald Henriksen ble ansatt i Sørfold kommune som fagarbeider ved teknisk etat  (kloakker/felles maskinpark/veier/gater) i august 1986, og innehar fortsatt denne stillingen.

Fra 1997 til 2005 var han brannkonstabel. Harald har i tillegg vikariert som timelærer i musikkskolen.

Sølvi Vatnan ble ansatt som hjelpepleier ved Sørfold Sykehjem i juli 1986. Fra 2009 arbeider hun også ved Hjemmetjeneste Sør.

Ingvald Sørfjord ble ansatt ved kulturavdelingen i 1986 som vedlikeholdsarbeider ved kommunale idrettsanlegg, både Lakselva og øvrige anlegg. Fra 1997 er han også brannkonstabel.

Fra 2000 er han fagarbeider ved vedlikeholdsavdelingen på teknisk. Da ble vaktmesterkorpset opprettet, og Ingvalds stilling ble innlemmet der. Han er også tillitsvalgt i Fagforbundet.

Turid Kjelsvik ble ansatt i april 1986 ved skolestyrekontoret som det het den gang, og da i halv stilling. Fra 1988 hadde hun diverse vikariater opp mot full stilling, og fra 1992 ble hun fast ansatt i full stilling. Turid er i dag konsulent ved økonomiavdelingen med ansvar for lønn, og denne stillingen har hun hatt siden 2007.

Arne-Harry Nilsen ble ansatt i 1986 som adjunkt ved Mørsvik skole. I 2006 ble han rektor ved samme skole, og da skole og barnehage ble slått sammen til Mørsvik oppvekstsenter i 2009 fikk han stillingen som leder for denne enheten.

Arne-Harry var lærer i kulturskolen på messingsintrumenter fra 2002 til 2009, og han har i alle år dirigert Nordbygda skolekorps, noe han fortsatt gjør.

Han har også fått kulturpris for Sørfold.

Lisbeth Elvebakk ble ansatt som sykepleier i januar 1986, først i et kort vikariat i hjemmesykepleien. Den gang var det ingen soneinndeling, og de ansatte i hjemmesykepleien hadde hele kommunen som arbeidsområde.

Fra høsten 1986 til 1988 var hun sykepleier ved Sørfold sykehjem, og deretter bar det tilbake til hjemmesykepleien med Straumen som base.

Hun var så ansatt ved Sørfold eldresenter fra 2009 til 2010. I 2010 ble hun leder for Hjemmetjeneste Sør, men siden august i år er hun sykepleier ved Sørfold sykehjem.

Rita Karlsen ble fast ansatt som sekretær på biblioteket i oktober 1986, og der arbeider hun fortsatt. En periode fungerte hun som vikar for biblioteksjef.

Bente Braaten ble ansatt som kulturkonsulent i mai 1985. I 1993 ble hun kultursjef, og da kulturenheten ble opprettet i 2009 ble hun leder for denne. Hun hadde permisjon fra 2004 til 2005 i forbindelse med videreutdanning.

Gunnar Pettersen jobbet i Sørfold kommune som snekker fra 1983, og ble ansatt i bygningsavdelingen ved teknisk etat som håndverker/fagarbeider i 1986.

I 1993 ble han ansatt som feier i kombinasjon med ambulerende vaktmester som prøveordning. Fra mai 2001 ble han ansatt i fast stilling som fagarbeider. Gunnar sluttet i Sørfold kommune i 2007, og gikk da over til stilling i Salten Brann.

Annelise Nilsen begynte ved Straumen skole i 1986 som renholdsassistent, og tok senere fagbrev i renhold. Hun ble fast ansatt som renholder ved Straumen skole i 1990, og har også vikariert som lærer.

Sist oppdatert den 09. september 2015