Gullklokke til jubilanter

Fire ansatte i Sørfold kommune har passert 25 års tjeneste i 2010. Overrekkelse av gullklokke til jubilanter er et fast innslag på juleavslutningen lille julaften på Rådhuset.

Rådmann Torbjørn Winther overrakte gullklokke til f.v. Tove Røberg Pedersen og Linda Møller, foto Sørfold kommune/ Bente Braaten
Takket for innsatsen. F.v. Rådmann Torbjørn Winther delte ut gullklokke for 25 års tjeneste i Sørfold kommune til Tove Røberg Pedersen og Linda Møller. Anne Pettersen og Ruth Hjelvik hadde ikke anledning til å være til stede, men de får sine gullklokker overrakt av enhetslederne.
Årets jubilanter er:
Tove Røberg Pedersen
Hun startet som assistent i Straumen barnehage i 1985, og arbeidet først i familiebarnehagen og deretter i heltidsbarnehagen, som den gang lå i Hermannstolveien på Straumen. I februar 1999 fulgte Tove med da barnehagen flyttet til Idrettsveien.
Linda Møller
Linda var hjelpepleier ved Sørfold sykehjem fra 1979 til 2001. Hun var borte fra Sørfold kommune fra 2001 til 2007, delvis på grunn av utdanning. Fra 2007 har hun vært sykepleier ved Sørfold sykehjem.
Anne Pettersen
Anne startet som hjemmehjelp i Sørfold kommune i 1985. Hun fikk senere stilling som fagarbeider/omsorgsarbeider ved Sørfold eldresenter sone Straumen og Miljøtjenesten. I 2008 begynte hun som vernepleier ved Sørfold eldresenter, og fra høsten 2010 er hun vernepleier ved Sørfold sykehjem.
Anne har videreutdanning i behandling, rehabilitering og oppfølging av personer med psykiske lidelser. Hun var ferdig utdannet vernepleier sommeren 2008, og har videreutdanning i demensomsorg.
Ruth Hjelvik
Ruth startet som pleiemedhjelper ved Sørfold eldresenter i 1985. I 2000 ble hun ansatt som renholder ved omsorgsboliger, og fra 2009 er hun hjemmehjelp i Hjemmetjeneste Sør.
Sist oppdatert den 09. september 2015