Jubileumsfeiring i Fagforbundet

Fagforbundet Sørfold har hatt en markering der det ble utdelt Fagforbundets sølvnål og LO gullnål til medlemmer som har vært organisert i henholdsvis 25 og 40 år.

Jubilanter som har fått sølvnål og gullnål

JUBILANTER. Bakerst f.v.: Siv Merethe Hansen, Straumen (25 år, sølvnål), Oddvar Larsen, Ånsvik (40 år, LO gullnål), Henry Hansen, Straumen (40 år, LO gullnål), Jorunn Fredriksen, Straumen, (25 år, sølvnål) og Elin S. Inderberg, Engan, (25 år, sølvnål).

Foran f.v.: Ann- Elise Henriksen, Straumen  (25 år, sølvnål), Karen Sevaldsen, Styrkesnes ( 25 år, sølvnål), Magni Johanne Skar, Bonå  (25 år, sølvnål), Synnøve Steensen, Ånsvik (25 år, sølvnål), Harriet Andorsen, Røsvik (40 år, LO gullnål) og Jorid Bjørklund, Engan (25 år, sølvnål). Foto: Anne-Lise Evjen Lillegård.

Trivelig sammenkomst

I alt var 30 personer medregnet styret i Fagforbundet til stede på Kobbelv Vertshus for å feire jubilantene. De frammøtte hygget seg med god mat, sang og taler, i tillegg til utdelingen av nåler til medlemmer med lang fartstid.

Sølvnål og gullnål

Sølvnålen overrekkes til de som har vært medlemmer i Fagforbundet i 25 år, mens gullnål gis til de som vært tilknyttet LO-forbund i 40 år. De kan med andre ord ha vært med i ulike fagforeninger, ikke bare Fagforbundet, men disse må være en del av LO-organisasjonen.

Det er Anne-Lise Evjen Lillegård som er leder i Fagforbundet Sørfold, og i sin tale framhevet hun hva fagbevegelsen har betydd for arbeidstakernes levekår og samfunnsutviklingen generelt.

De som var invitert til denne markeringen var medlemmer som har vært organisert i 25/40 år, samt pensjonistforeningen i Fagforbundet Sørfold.

Ikke alle kunne møte

Dessverre var det ikke alle som hadde anledning til å være til stede. Dette gjelder følgende 25-årsjubilanter:

  • Roald Larsen, Straumen
  • Gunnar Pettersen, Engan
  • Brit Kristensen, Rognan
  • Eva Olsen, Røsvik
  •  Maj-Lisbeth Johansen, Straumen
  • Ågot Pettersen, Røsvik.


Det var også to av 40-årsjubilantene som får gullnål som ikke var til stede:

  • Arvid Løvstad, Arjeplog Sverige
  • Jens M Jensen, Kvarv.


 


 

Sist oppdatert den 09. september 2015