Kan fiske laks i Lakselva

Lakselva utmarkslag er etablert med eget styre, vedtekter og fiskeregler for elva. Dermed er det åpnet for fiske i hele juli.

Lakselva

Dette er selve Lakselva, som fotballanlegget er oppkalt etter. Den ligger et par kilometer fra Straumen.

Oppstartingstilskudd
Lakselva Utmarkslag har fått 5.000 kroner i støtte fra Kobbelv/Faulvatn fiskefond, etter vedtak i plan – og ressursutvalget.

Pengene skal brukes til utstyr som fiskekort, desinfiseringsmiddel etc. i forbindelse med oppstart av fiske i elva.

Selger fiskekort
Det nystartede laget vil sørge for rapportering av fiske og salg av fiskekort.

Fiskekort fås kjøpt ved henvendelse til Jan Mohaug, tlf. 906 77 718 eller Erling Pedersen, tlf. 482 22 452.

Kun én laks pr. person
Det selges døgnkort, max 10 kort pr. døgn.

Det presiseres at fisketrygdeavgift må være betalt.

Organisering i utmarkslag eller tilsvarende er en forutsetning for at Direktoratet for naturforvaltning kan gi tillatelse til innlandsfiske.

Styre er oppnevnt
23. mai ble det avholdt årsmøte i Lakselva andelslag, der følgende styre ble valgt:

Styreleder: Erling Pedersen
Kasserer: Jan Mohaug.

Styremedlemmer er Torgeir Rødås, Karin Karlsen og Per Bernhardsen, med Tord Jensen og Johan Rødås som varamedlemmer.

Oppslag om fiske i Lakselva

Dette skiltet er satt opp for å informere om at det nå er åpnet for fiske i Lakselva.

 

Sist oppdatert den 09. september 2015