Kan fiske rømt opdrettslaks

Nordfjord grunneierlag har fått tillatelse fra Fylkesmannen til å fiske rømt oppdrettslaks i Laksåga ut oktober. Dette for å redusere den negative effekten av rømt laks på den lokale laksebestanden.

Fiskeplass ved Laksåga, Nordfjorden

Nordfjord grunneierlag har satt opp gapahuk og laget til en fin fiske – og rasteplass ved elva.

Flere vassdrag med rømt oppdrettslaks

Undersøkelser viser at flere vassdrag som munner ut i Sørfoldfjorden har hatt stort innslag av rømt oppdrettslaks i en årrekke.

Dette gjelder Laksåga i Nordfjorden, Kobbelva,  Bonnåelva og Straumelva.

Etter ordinær sesong

Hvert år fra og med 1996 har Fylkesmannen i Nordland gitt Nordfjord grunneierlag tillatelse til oppfisking av rømt oppdrettslaks etter ordinær fiskesesong.

Motvirke negativ effekt

Formålet med fiske har vært å registrere andelen rømt oppdrettslaks, samt å ta ut mest mulig av oppdrettslaksen før gytetida. På den måten reduseres de negative effektene av den rømte laksen på den lokale laksebestanden i elva.

I brevet fra Fylkesmannen informeres det om resultater fra tidligere års oppfisking.

I fjor ble det ikke gjennomført prøvefiske på grunn av stor vannføring. I 2011 ble det fisket 6 laks i den vanlige sportsfiskesesongen, hvorav 3 var rømt oppdrettslaks.

Det tas skjellprøver av laksen

Man bruker skjellprøver for å skille mellom oppdrettslaks og villaks.  Fra høstfisket i 2010 ble det sendt inn prøver fra 16 laks, og 3 av disse viste seg å være oppdrettslaks.

Med unntak av i 2002 (36% oppdrettslaks) og 2010 (19% oppdrettslaks) har prøvefiske på høsten og skjellanalyser av sportsfiskefangster vist at andelen oppdrettslaks i Laksåga i perioden fra 1997 til 2011 har variert fra ca. 50 til ca. 80%.

 

 

 

Sist oppdatert den 09. september 2015