Alle har en karriere

Karrieresenteret Indre Salten tilbyr hjelp til unge i alderen 19-30 år som mangler utdanning. I samarbeid med NAV kan man få tilbud om veiledning, kurs og videre oppfølging.

Nina Tande Hansen er leder for Karrieresenteret Indre Salten, foto Sørfold kommune/ Bente Braaten

Nina Tande Hansen (bildet) er leder for Karrieresenteret Indre Salten, som ligger på Fauske. Nylig orienterte hun ledere i Sørfold kommune om senterets virksomhet, og i sin innledning poengterte hun at alle har en karriere.

Lokalisert på Fauske

Karrieresenteret Indre Salten har vært i drift fra 2004 på prosjektbasis. Det startet med en 20% stilling, og har i dag 2,7 stillinger og har gått over i varig drift. Senteret en den av en felles satsing i Nordland og er finansiert i et spleiselag mellom fylkeskommunen, NAV og kommunene Fauske, Steigen, Sørfold, Saltdal og Beiarn.

Senteret holder til i Fauske videregående skoles lokaler på Søbbesva.

Prosjekt 300.

Prosjekt 300 retter seg mot unge i alderen 19-30 år som har falt ut av skolegang eller arbeidsliv – eller som mangler utdanning for å få et fagbrev eller en karriere.  

Del I er et karrierekurs som går over 6 uker.  Etter kurset får deltakerne kursbevis, personlig opplæringsplan og karrierebevis. Dette skal vise veien til studiekompetanse eller fagbrev.

Det er plass til 10 deltakere, og det avholdes ca. 3 kurs pr. år.

Leder for NAV Sørfold Morten Pedersen forteller at de samarbeider nært med Karrieresenteret omkring dette.

Motiverte deltakere

-  NAV sin oppgave er å finne deltakere som er motiverte og som av forskjellige årsaker ikke har fått fullført en utdanning. Gjennom prosjekt 300 kan de bli en viktig ressurs for samfunnet, sier Pedersen.

Pr. i dag er 5 personer fra Sørfold deltakere i dette prosjektet. Noen er i starten og noen begynner å nærme seg slutten.   - De som er med i dette tiltaket får støtte til livsopphold via NAV. Man trenger altså ikke å ta studielån, opplyser NAV-lederen.

Vil du vite mer om Karrieresenteret  Indre Salten?

Her er link til deres hjemmeside:

Karrieresenteret Indre Salten

Sist oppdatert den 09. september 2015