Kartlegger jernbanespor

Sørfold kommune har fått 180.000 kroner av Jernbaneverket. Pengene skal brukes til å beskrive de fysiske sporene etter krigsjernbanen gjennom Sørfold.

F.v. Magne Fugelsøy fra Jernbaneverket, kultursjef Bente Braaten og Finn Rønnebu fra Nordlandsmuseet Sørfold, foto Sørfold kommune/ Gerd Bente Jakobsen
På befaring. F.v. Magne Fugelsøy fra Jernbaneverket, kultursjef Bente Braaten og Finn Rønnebu fra Nordlandsmuseet Sørfold ser på jernbanebrua i krysset E6/Straumen.
 
Har flest jernbaneminner
Den såkalte krigsjernbanen eller Polarbahn ble anlagt av tyskerne, som i stor grad brukte krigsfanger til å gjøre jobben. Prosjektet har etterlatt synlige spor på strekningen Fauske-Drag, som omfatter både tunneler, fyllinger, broer og annet. Blant de berørte kommunene er det Sørfold som har flest synlige spor etter jernbanebygginga, og disse strekker seg gjennom hele kommunen fra Seljeåsen i sør til Mørsvik i nord.
 
I forbindelse med dette har det i flere år vært kontakt mellom Jernbaneverket, kommunen og Nordlandsmuseet (tidligere Salten Museum), og Sørfold kommune sendte i august i år en søknad til Jernbaneverket som resulterte i midler som skal brukes til å beskrive og evaluere de viktigste fysiske sporene etter dette anlegget i Sørfold kommune.
 
Jernbanens landsverneplan
-         Tilskuddet skal brukes til utarbeidelse av en historisk analyse av krigsjernbanen Fauske-Drag med vekt på å beskrive de fysiske minnene som er bevart fra dette anlegget i marken. Analysen skal danne grunnlaget for Jernbaneverkets og Riksantikvarens avgjørelse om, på hvilken måte og i hvilket omfang krigsjernbanens kulturminner skal tas inn i Jernbanens landsverneplan.
 
Dette skriver Jernbaneverket blant annet i tilsagnsbrevet til Sørfold kommune.
 
Det er konservator Finn Rønnebu ved Nordlandsmuseet Sørfold som skal leies inn til å utarbeide beskrivelsen.  
Sist oppdatert den 09. september 2015