Kartlegger ungdoms livsstil

Det er nylig gjennomført en spørreundersøkelse blant elevene på ungdomstrinnet i Sørfold. Resultatene av kartleggingen vil være et nyttig verktøy i utformingen av ungdomspolitikken og det forebyggende ungdomsarbeidet.

Familiehjelper Janne Trones Paulsen

Familiehjelper Janne Trones Paulsen har stått for gjennomføringen av ungdomsundersøkelsen. Her er hun på venterommet ved  kontoret sitt på helsestasjonen, der tannlegen tidligere holdt til.

Gjennomført i 8., 9. og 10. klasse
I samarbeid med NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) har Sørfold kommune nylig foretatt en spørreundersøkelse blant elever på ungdomstrinnet.

Kompetansesenter rus – region nord (KoRus Nord) er også en samarbeidspartner i kartleggingen.

Livsstil og levekår
Formålet er å innhente kunnskap om ulike sider ved ungdoms livsstil og levekår, som forholdet til skole og venner, fritid og trivsel. Men det stiles også spørsmål om vanskelige sider ved det å være ung, slik som mobbing, vold og rusmidler.

Helt anonym undersøkelse
Undersøkelsen er 100% anonym, og det er ikke mulig å identifisere enkeltelever gjennom data som samles inn.

–  Dette er viktig å presisere, slik at ungdommene kan svare helt ærlig, sier folkehelsekoordinator Steinar Strand, som er kontaktperson for ungdomsundersøkelsen i Sørfold.

Familiehjelper sentral i opplegget
Familiehjelper Janne Trones Paulsen er også med på opplegget, og hun har vært i samtlige ungdomsskoleklasser i kommunen og forestått gjennomføringen.

Når kommunen får tilsendt resultatene fra kartleggingen, vil disse presenteres som et sammendrag.

Spørsmål om idrett
Selve spørreskjemaet er det samme for alle kommuner, men det er mulig å velge tilleggsspørsmål.

–  Der har vi valgt å legge inn spørsmål om organisert idrett. Vi har nemlig satt i gang et prosjekt i samarbeid med idrettsrådet og Nordland idrettskrets som har som mål å motvirke frafall i idretten hos barn og unge. Og for å kunne gjøre noe med frafallet, må vi vite hvorfor en del slutter med idrett. Det hjelper ikke at vi voksne antar noe om årsakene, vi må lytte til de unge.

I ungdomsundersøkelsen har vi derfor puttet inn noen spørsmål om dette. Vi spør om de er med i organisert idrett, og hvis de svarer at de har sluttet eller aldri har deltatt, vil vi gjerne vite hvorfor, sier Steinar Strand.

Informasjon til foresatte
I forkant av undersøkelsen er det sendt informasjon til foresatte. Disse har også hatt mulighet til å reservere seg mot at deres barn deltar i undersøkelsen. Informasjonsskrivet som ble sendt  til ungdom og foresatte kan du lese her:

Brev til foresatte (pdf).

Les mer om ungdomsundersøkelsen:

Ungdata

 

 

 

Sist oppdatert den 09. september 2015