Kenosi engasjerte

Kenosi Mofokeng fra Sør-Afrika sørget for en sterk markering av Husflidsdagen og stemmerettsjubileet i Kobbelv 12. september. Det ble også vist en utstilling om Sørfolds kvinnehistorie som skal vandre rundt i kommunen.

Kenosi Mofokeng

Først i 1994 ble det innført allmenn stemmerett i Sør-Afrika, og Kenosi  Mofokeng (t.h.) fortalte sterkt og engasjerende om kvinnenes vei mot demokrati og stemmerett.

Ved siden av henne står Lucia Mabulu, som også er på vennskapsbesøk hos Nordre Sørfold Husflidslag.

Vennskapssamarbeid

Nordre Sørfold Husflidslag har i mange år hatt et vennskapssamarbeid med kvinnegrupper i Sør-Afrika. Laget arrangerer blant annet kurs i håndverksteknikker for afrikanske selvhjelpsgrupper, slik at kvinnene kan skape sine egne arbeidsplasser.

Kurs til gjensidig nytte

Kvinnegruppene i Afrika har også holdt kurs for sine norske venner, blant annet i perlearbeid.

Stemmerett i perspektiv

Når man i år markerer at det er 100 år siden kvinner i Norge fikk stemmerett, var det naturlig for det aktive husflidslaget å invitere kvinner fra Sør-Afrika til å fortelle om sin rettighetskamp. På denne måten settes det norske stemmerettsjubileet i en aktuell og internasjonal ramme.

Husflidsdagen markert på Kobbelv Vertshus

Arrangementet på Kobbelv Vertshus var godt besøkt. Leder i Nordre Sørfold Husflidslag Karin Hilde Heian ønsket velkommen.

Samarbeid om geriljabroderi

Kvelden var også en markering av Husflidsdagen, og det var laget til en fin utstilling av såkalt geriljabroderi eller tekstile ytringer. Denne utstillingen er et samarbeid mellom Straumen og Omegn husflidslag og Nordre Sørfold Husflidslag.

Sørfold kommune har sammen med Nordlandsmuseet laget en utstilling om lokal kvinnehistorie, som også ble åpnet under dette arrangementet.

Hege Ruudog utstilling om kvinnehistorie i Sørfold

Hege Ruud ved Kobbelv Vertshus er en av gründerne som nevnes og er avbildet i utstillingen.

Utstillingen har tittelen «Fra vaskebrett til direktørstol», og handler om kvinnehistorie i Sørfold innnenfor følgende tema:

 • Kirke og menighetsarbeid
 • Skole og lærerinner
 • Politikk
 • Helse og omsorg
 • Flittige hender
 • Kultur
 • Gründere og arbeidsliv.

Utstillingen består av 8 rollups og er lett å frakte og montere. Kulturkontoret ber om at skoler, bedrifter, foreninger eller andre som ønsker å låne den tar kontakt på telefon 75 68 53 33/975 30 437 eller sender en e-post til kultur@sorfold.kommune.no

Foreløpig er følgende visningssteder fastsatt:

 • Kobbelv Vertshus til og med søndag 15. september
 • Aktivitetshuset Bakeriet, Straumen i forbindelse med arrangement tirsdag 17. september kl. 11.30-13.00
 • Røsvik samfunnshus i bibliotekets åpningstid torsdag 19. september kl. 10.00-13.30 og 17.00-20.00 samt lørdag 21. september kl. 11.00-15.00 (lørdagsåpent bibliotek). NB! Denne lørdagen vises også husflidslagenes tekstilutstilling.
 • Biblioteket på Straumen lørdag 28. september kl. 11.00-15.00 (lørdagsåpent bibliotek) samt 30.09-04.10 og 14.10-18.10 i bibliotekets åpningstider: Mandag og onsdag kl. 12.00-19.00, torsdag og fredag kl. 10.00-15.00. Også her vises begge utstillinger.

 

Sist oppdatert den 09. september 2015