Kurs i depresjonsmestring

For første gang i Sørfold tilbys kurs i depresjonsmestring. Kurset går over åtte onsdagskvelder med oppstart 3. oktober, og påmeldingsfristen er 17. september.

Roy Larsen og Elisabeth Laksosnes

KURSANSVARLIGE. Roy Larsen er psykiatrisk sykepleier og Elisabeth Laksosnes er sosionom. Larsen viser fram kursboka som skal brukes, og kurset blir holdt på dette møterommet (ved siden av kantinen) på Rådhuset.

Har gjennomført kurslederutdanning
Elisabeth Laksosnes er leder i NAV Sorfold, mens Roy Larsen er psykisk helsearbeider i Sørfold kommune.

Begge har gjennomført utdanning som gir dem kompetanse til å holde kurs, og det er rus - og psykiatritjenesten i Sørfold kommune som nå går ut med dette tilbudet.

Evaluert og utprøvd
Kurset er tilrettelagt for personer med nedstemthet og depresjon, og bygger på vel utprøvd metodikk.

Deltakerne vil blant annet lære hvordan de kan endre tanke – og handlingsmønsteret som vedlikeholder og forsterker nedstemtheten.

Forsamtale
Det er plass til 8-12 deltakere på kurset, og alle skal gjennomføre en forsamtale.

Kurset legges til onsdagskvelder, og består av åtte ganger a 2,5 time samt to oppfølgingssamlinger.

Les mer om kursopplegget på nettsidene til psykisk helse:

Kurs i depresjonsmestring (link)

Kan dette være noe for deg?

Ta kontakt for mer informasjon og påmelding:

Psykiatrisk sykepleier Roy Larsen tlf. 75 68 51 56/ 48 21 26 54 eller e-post: roy.larsen@sorfold.kommune.no

  • Oppstart: Onsdag 3. oktober kl. 17.30 – 20.00.
  • Sted: Møterom Siso, Rådhuset
  • Kursavgift: Kr. 500 inkl. kurshefte
  • Påmeldingsfrist: Mandag 17. september.

 

 

Sist oppdatert den 09. september 2015