Minnested for den enkelte

Kirkegårdene skal være en plass for ro og ettertanke. - Derfor er der viktig at de stelles og ser ordentlige ut, og dette er en prioritert oppgave for oss, sier kirkeverge Mariann Strømdal.

F.v. Ida Skoglund og Mariann Strømdal, foto Sørfold kommune/ Bente Braaten

FORNØYD.  Kirkevergen skryter av jobben som Ida Skoglund (17) gjør. Her på Helland kirkegård. – Hun er veldig flink, og hun jobbet her i fjor sommer også, så hun visste med en gang hva som skulle gjøres, sier Mariann Strømdal. Ida hadde sommerens siste arbeidsdag da dette bildet ble tatt.

Mange kirkegårder

I Sørfold er det til sammen seks kirkegårder. Disse skal vedlikeholdes og stelles, og om sommeren bidrar ungdom i sommerjobb i tillegg til den faste staben.

Kraftig vekst

I år hadde vi en kjølig mai måned. Så ble det plutselig varmt mot pinse, og gresset vokste kraftig. – I midten av juni leide vi derfor inn flere arbeidstakere fra SISO Vekst for å klippe gresset før skoleungdommene kunne starte opp, forklarer kirkevergen.

I Røsvik er det to kirkegårder, og det samme på Rørstad. Videre er det en i Mørsvik og en på Helland.

Delt ansvar

Det er kommunen som har ansvaret for å bevilge penger til drift og vedlikehold av kirker og kirkegårder, og så har kirkelig fellesråd ansvaret for å forvalte disse midlene og utføre oppgavene.

Les mer om dette på lovdata:

Lov om kirkegårder (link)

Fellesrådets totale budsjett i Sørfold for 2011 er på 2.781.000 kroner, pluss 40.000 kroner som er øremerket 250-årsjubileet for Rørstad kirke.

I dette budsjettet inngår lønnsutgifter til følgende stillinger:

  • Kirkeverge
  • Organist
  • Diakoniarbeider
  • 2 kirketjenere
  • Kirkegårdsarbeider

Prester lønnes av staten

Med andre ord er lønn til prest ikke en del av denne budsjettrammen. Prester lønnes av staten gjennom bispedømmet.

Mye søppel

Sammen med kirkevergen besøker vi kirkegården på Helland.  Der står det store søppeldunker som er fylt til randen, og en del søppel ligger strødd på bakken

Søppel ved Helland kirkegård, foto Sørfold kommune/ Bente Braaten

IKKE PENT. -  Reven skaper problemer for oss, konstaterer kirkevergen.

Reven er synderen

-  Det er reven som kjenner matlukt fra søppelposene og klarer å dra dem ut av dunken, forklarer Mariann Strømdal, som henstiller til  hytte – og grillbesøkende om å ta med seg søpla hjem.

-  Disse dunkene er primært satt opp for søppel i forbindelse med stell av gravene. Når de da blir fylt opp med annen søppel, kan det lett bli for mye, og særlig er det uheldig med matsøppel som frister reven, sier hun.

Andre trossamfunn

Mariann Strømdal viser også fram et område utenfor den vigslede delen av kirkegården som er satt av til graver for mennesker fra andre trossamfunn. (Bildet)

Gravsted på Helland for andre trossamfunn, foto Sørfold kommune/ Bente Braaten

 

 

 

 

 

Sist oppdatert den 09. september 2015