Kirkegård mangler lys

Sørfold kirkelige fellesråd ber om at det settes av investeringsmidler i 2013 til lys på den øvre kirkegården i Røsvik, og at det startes et arbeid med utvidelse av kirkegårdsarealet.

Øvrie kirkegård i Røsvik

IKKE LYS. Dette er øvre kirkegård i Røsvik, som mangler belysning.

Ber om 100.000 kroner til belysning
Den øvre kirkegården i Røsvik er den eneste i Sørfold som ikke har belysning.

Kirkelig fellesråd ber om at det settes av 100.000 kroner på budsjettet i 2013 til belysning av eksisterende kirkegård, samt opplegg for videreføring av belysning ved fremtidig utvidelse.

Behov for utvidelse
Gravferdsloven slår fast at det skal være ledige graver for minst 3% av kommunens befolkning.

-  Pr. dato overholder nok kommunen sitt ansvar i denne sammenheng, fordi kirkegårdene på Helland og i Mørsvik er utvidet tidligere. Når vi likevel ber om ny utvidelse i Røsvik, har det sammenheng med at innbyggerne i kommunen har tilhørighet til hvert sitt område i kommunen og kirkegårdene der.

Mange sokner til Røsvik
-  For øvrig er det ikke bare innbyggere på sørsiden av kommunen som sokner til Røsvik, men også fra nordkommunen som f. eks. Styrkesnes. Og bygder som Kvarv som tradisjonelt bruker Røsvik kirkegård mer enn kirkegårdene i Mørsvik og på Helland.

Dette skriver kirkeverge Mariann Strømdal på vegne av Sørfold kirkelige fellesråd i et brev til kommunen i forbindelse med neste års budsjett.

Kirkegård med rolig beliggenhet

RO. Samtlige kirkegårder i Sørfold har fin og rolig beliggenhet ved skogen. Her kan man stelle gravene og ha en stille stund uten å bli forstyrret av drønn fra trailere. Dette er også fra øvre kirkegård i Røsvik.

Den høye støtten er til minne om de som omkom i Brennings forlis.

Prosess som krever tid
Kirkevergen regner med at det er gravplasser for omtrent 15 år framover i tid, men anbefaler at planleggingsprosessen for utvidelse settes i gang nå.

Dette fordi området rundt kirkegården ikke eies av kommunen, men av private, og at prosessen omkring dette derfor kan ta tid.

Må gå minst 6 år etter grøftegraving
Dessuten er all planlegging og utbygging tidkrevende, og ikke minst:

-  Det er viktig at man også merker seg at det må legges inn tid før en kan nytte et område til graving av kistegraver etter at det har vært gravd grøfter etc. i området. Anbefalt tid er minst 6 år, heter det i brevet.

Helland kirkegård

LYS PÅ HELLAND. Øvre kirkegård i Røsvik er den eneste i Sørfold som ikke har belysning. Her er Helland kirkegård i blå  mørketidsstemning.

 

 

Sist oppdatert den 09. september 2015