Klar til jubileet

Rørstad kirke skal restaureres ferdig. Rådmannen foreslår at formannskapet bevilger 250.000 kroner til dette, slik at neste års 250-års jubileum kan markeres i en presentabel kirke.

Rørstad kirke, foto Sørfold sokn
Tusen kroner for hvert år. Det gjenstår en god del arbeid før Rørstad kirke er klar til å markere sitt 250-års jubileum neste år. Rådmannen ber formannskapet bevilge 250.000 kroner, slik at arbeidet som er påbegynt kan fullføres.
 
Pengene oppbrukt
I 2006 ble det bevilget 260.000 kroner til vedlikehold og restaurering av den vakre korskirken på Rørstad. I 2008 ble det påbegynt et restaureringsarbeid blant annet for å utbedre råteskader, men arbeidet ble stoppet i 2009 da budsjettet var brukt opp.
 
Ny befaring
6. august i år ble det foretatt befaring for å se på arbeidet som er utført til nå, og hva som gjenstår. Ut fra denne befaringen, er konklusjonen at det bør settes av 250.000 kroner, slik at restaureringen kan fullføres og bygget blir presentabelt til jubileumsfeiringen i 2011, da Rørstad kirke runder 250 år.
 
Beløpet foreslås finansiert ved opptak av nye lån gjennom ordningen rentekompensasjon kirkebygg. Det er inngått kontrakt med Terje Skaugvold, som utfører arbeidet.
 
Korskirken i tømmer ble oppført i 1761 og har 300 sitteplasser. Den er listeført hos Riksantikvaren, og dette setter krav til utførelsen av arbeidet. 
 
Saken skal opp i formannskapet 24. august.
Sist oppdatert den 09. september 2015